Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen

Heeft u of gebruikt u een (bedrijfs)gebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. De eigenaar en de gebruiker betalen allebei ozb. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw bedrijfsgebouw of stuk grond (WOZ-waarde, waardering onroerende zaken) en van het ozb-tarief dat de gemeente bepaalt.

Vragen of niet eens met de aanslag?

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens met de aanslag? We helpen u graag. Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch al oplossen.

Tarief

De ozb hangt af van de WOZ-waarde en het ozb-tarief. De gemeenteraad bepaalt elk jaar de ozb-tarieven. Het ozb-tarief in 2024 is voor een eigenaar van een bedrijf 0,2915% en voor een gebruiker 0,2330%.

Een voorbeeld:

U bent op 1 januari eigenaar van een bedrijfsgebouw met een WOZ-waarde van € 400.000. U betaalt dan € 400.000 x 0,2915% = € 1.166 aan ozb-eigenaren.

Verkoop woning of bedrijf

U betaalt ozb voor het hele jaar. Verkoopt u in dat jaar uw woning of bedrijf? Dan verrekent u de ozb met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris bij de overdracht.

Bedrijf aan huis

Heeft u een bedrijf aan huis? En is meer dan 70% van de totale WOZ-waarde toe te schrijven aan het woongedeelte? Dan betaalt u ozb voor woningen.
Is minder dan 70% van de totale WOZ-waarde toe te schrijven aan het woongedeelte? Dan betaalt u ozb voor niet-woningen.

Vrijstellingen

  • De gemeente heft geen ozb over de WOZ-waarde van bedrijfsmatig geëxploiteerde tuinderskassen (inclusief ondergrond).
  • Heeft u een bedrijf aan huis? De gemeente heft geen ozb-gebruikersbelasting over de WOZ-waarde van het woongedeelte. Bijvoorbeeld: u bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een niet-woning met een WOZ-waarde van € 320.000. Hiervan hoort € 170.000 bij het woongedeelte. U betaalt:
    • ozb-eigenaargedeelte: € 320.000 x 0,2915% = € 932,80
    • ozb-gebruikersgedeelte: € 170.000 x 0,2330% = € 396,10