Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen

Vragen of niet eens met de aanslag?

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens met de aanslag? We helpen u graag. Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch al oplossen.

Bel ons: (077) 477 9777
E-mail ons: gemeente@horstaandemaas.nl
Of kom langs op het gemeentehuis tussen 8.00 en 16.30 uur. U hoeft geen afspraak te maken.

Tarief

De ozb hangt af van de WOZ-waarde en het ozb-tarief. De gemeenteraad bepaalt elk jaar de ozb-tarieven. Het ozb-tarief in 2020 is voor een eigenaar van een bedrijf 0,2469% en voor een gebruiker 0,1973%. Een voorbeeld:

U bent op 1 januari eigenaar van een bedrijfsgebouw met een WOZ-waarde van € 400.000. U betaalt dan € 400.000 x 0,2469% = € 987,60 aan ozb.

Verkoop woning of bedrijf

U betaalt ozb voor het hele jaar. Verkoopt u in dat jaar uw woning of bedrijf? Dan verrekent u de ozb met de nieuwe eigenaar. Dit regelt de notaris bij de overdracht.

Bedrijf aan huis

Heeft u een bedrijf aan huis? En is meer dan 70% van de totale WOZ-waarde toe te schrijven aan het woongedeelte? Dan betaalt u ozb voor woningen.
Is minder dan 70% van de totale WOZ-waarde toe te schrijven aan het woongedeelte? Dan betaalt u ozb voor niet-woningen.

Vrijstellingen

  • De gemeente heft geen ozb over de WOZ-waarde van bedrijfsmatig geëxploiteerde tuinderskassen (inclusief ondergrond).
  • Heeft u een bedrijf aan huis? De gemeente heft geen ozb-gebruikersbelasting over de WOZ-waarde van het woongedeelte. Bijvoorbeeld: u bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een niet-woning met een WOZ-waarde van € 320.000. Hiervan hoort € 150.000 bij het woongedeelte. U betaalt:
     
    • ozb-eigenaargedeelte:     € 320.000 x 0,2469 %  =  € 790,08
    • ozb-gebruikersgedeelte:  € 170.000 x 0,1973 %   =  € 335,41