Onderhoud van de wegen

De gemeente onderhoudt de wegen in de gemeente. Sommige dingen doen we elk jaar. Groot onderhoud plannen we elk jaar.

Klein onderhoud

  • Klein onderhoud is het herstellen van losliggende stoeptegels of straatstenen en kleine gaten in de weg. 
  • De gemeente herstelt kleine gaten of schades in de weg met eenvoudige middelen.

Herstel wegbermen

Soms ontstaan er naast de weg gaten en sleuven. Dit gebeurt op wegen waar het verkeer vaak moet uitwijken. De gemeente vult gaten en sleuven regelmatig met een halfverharding. Langs drukkere wegen plaatst de gemeente ook wel grasbetonstenen.

Wegmarkeringen

In het vroege voorjaar controleert de gemeente de wegmarkeringen. In mei tot en met september voert de gemeente het onderhoud aan wegmarkeringen uit.

Groot onderhoud

Van juni tot en met september voert de gemeente groot onderhoud aan de wegen uit.

  • Groot onderhoud is het compleet verwijderen en opnieuw aanbrengen van de asfaltlagen of straatstenen.
  • Bij groot onderhoud pakken we vaak ook de trottoirkolken, goten en fietspaden aan.
  • Als het nodig is, stellen we putranden opnieuw op hoogte.
  • Waar mogelijk combineren we onderhoud aan het riool met onderhoud aan het wegennet.

Bereikbaarheid van woning en bedrijf

De woningen en bedrijven blijven meestal bereikbaar tijdens de werkzaamheden. De weg is alleen echt afgesloten tijdens het asfalteren. Bewoners en bedrijven krijgen hier vooraf bericht over van de aannemer.

Bestrating inritten

Soms moet de aannemer uw inrit opnieuw bestraten. Dit gebeurt als de wegwerkzaamheden klaar zijn. De aannemer zorgt dat uw woning of bedrijf bereikbaar blijft.

Meer informatie

Bel tijdens openingstijden: 077 - 477 97 77

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl