Onderhoud van de wegen

Klein onderhoud

  • Klein onderhoud is het herstellen van losliggende straatstenen of trottoirtegels.
  • De gemeente herstelt kleine gaten of schades in de weg met eenvoudige middelen.

Groot onderhoud

  • Groot onderhoud is het compleet verwijderen en opnieuw aanbrengen van de asfaltlagen of straatstenen.
  • Bij groot onderhoud pakken we vaak ook de trottoirkolken, goten en fietspaden aan.
  • Als het nodig is, worden de aanwezige putranden opnieuw op hoogte gesteld.
  • Waar mogelijk combineren we onderhoud aan het riool met onderhoud aan het wegennet.

Herstel wegbermen

Waar het verkeer vaak moet uitwijken naast de verharde wegen ontstaan gaten en sleuven. De gemeente vult gaten en sleuven regelmatig met een halfverharding. Langs drukkere wegen plaatst de gemeente ook wel grasbetonstenen.

Bereikbaarheid van woning en bedrijf

De woningen en bedrijven blijven meestal bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Wel is de weg echt afgesloten tijdens het asfalteren. Zo kan de pas aangebrachte asfalt gewalst worden voordat er weer verkeer overheen rijdt. De aannemer informeert vooraf aanwonenden.

Bestrating inritten

Soms moet uw inrit opnieuw worden bestraat door de ondernemer. Dit gebeurt dan als de wegwerkzaamheden af zijn. Als het nodig is, worden er noodvoorzieningen getroffen om toch de inrit te kunnen gebruiken.

Wegmarkeringen en verkeersborden

Markering op de weg moeten we op een droog wegdek aanbrengen. Daarom doen we dit in de maanden mei tot en met september. De inspecties zijn in het vroege voorjaar.