Onderhoud van de wegen

Klein onderhoud

 • Klein onderhoud is het herstellen van losliggende stoeptegels of straatstenen en kleine gaten in de weg.
 • De gemeente herstelt kleine gaten of schades in de weg met eenvoudige middelen.

Herstel wegbermen

Soms ontstaan er naast de weg gaten en sleuven. Dit gebeurt op wegen waar het verkeer vaak moet uitwijken. De gemeente vult gaten en sleuven regelmatig met een halfverharding. Langs drukkere wegen plaatst de gemeente ook wel grasbetonstenen.

Wegmarkeringen

In het vroege voorjaar controleert de gemeente de wegmarkeringen. In mei tot en met september voert de gemeente het onderhoud aan wegmarkeringen uit.

Groot onderhoud

Van juni tot en met september voert de gemeente groot onderhoud aan de wegen uit.

 • Groot onderhoud is het compleet verwijderen en opnieuw aanbrengen van de asfaltlagen of straatstenen.
 • Bij groot onderhoud pakken we vaak ook de trottoirkolken, goten en fietspaden aan.
 • Als het nodig is, stellen we putranden opnieuw op hoogte.
 • Waar mogelijk combineren we onderhoud aan het riool met onderhoud aan het wegennet.

Bereikbaarheid van woning en bedrijf

De woningen en bedrijven blijven meestal bereikbaar tijdens de werkzaamheden. De weg is alleen echt afgesloten tijdens het asfalteren. Bewoners en bedrijven krijgen hier vooraf bericht over van de aannemer.

Bestrating inritten

Soms moet de aannemer uw inrit opnieuw bestraten. Dit gebeurt als de wegwerkzaamheden klaar zijn. De aannemer zorgt dat uw woning of bedrijf bereikbaar blijft.

Overzicht groot onderhoud 2019

Op deze wegen voert de gemeente in 2019 groot onderhoud uit. Bewoners en bedrijven aan deze wegen krijgen bericht voordat de werkzaamheden beginnen.

America

 • Zwarte Plakweg: Hottemeerweg - einde, asfalteren
 • Schaapherdersweg: Zwarte Plakweg - Jacob Poelsweg, asfalteren
 • Nieuwe Peeldijk: Hoebertweg - Kannegietweg (in delen) repareren en asfalteren
 • Bosschebroekweg: Americaansweg - Graafsebosweg, asfalteren
 • Peelheideweg: midden - inrit achteringang park, repareren en asfalteren
 • Peelheideweg: fietspad midden - inrit achteringang park, repareren en asfalteren
 • Driekooienweg: huisnummer 21 - drempel Kerkuilenweg, asfalteren
 • Hottemeerweg: Zwarte Plakweg - huisnummer 32 Driekooienweg, asfalteren

Broekhuizenvorst

 • Broekstraat: Broekhuizerweg - Ooijenseweg, repareren en asfalteren
 • Blitterswijckseweg: ingang camping- Ganzenkampstraat: repareren en asfalteren

Broekhuizen

 • Lottumseweg: Lottumseweg - kruising Stokterweg, asfalteren

Hegelsom

 • Graafsebosweg: Kronenbergerweg - Tichelweg, asfalteren

Horst

 • Venloseweg: Gasthuisstraat - rotonde Stationsstraat (in delen), asfalteren
 • Deken Cremerstraat: Vondersestraat - Doolgaardstraat, asfalteren
 • Doolgaardstraat: Stokstraat - Van Douverenstraat, asfalteren
 • Witveldweg: rotonde - Bremweg, repareren en asfalteren
 • Americaanseweg: parkeerplaats werf

Kronenberg

 • Simonstraat: asfalteren
 • Peelstraat: wegversmalling komingang, asfaltdrempel

Melderslo

 • Beemdweg: Danielweg - Sint Odastraat, grasbetonstenen
 • Eendekooiweg: Herenbosweg - Nachtegaallaan, repareren en asfalteren
 • Vlasvenstraat: Lottumseweg - Massenweg, asfalteren

Lottum

 • Hoogheide: Horsterdijk - Lorbaan, repareren en asfalteren
 • Hombergerweg: Vonkelseweg - Ulsheggerweg, grasbetonstenen en asfalteren
 • Hombergerweg: kruising Zwanenheike - Horsterdijk, repareren en asfalteren
 • Hombergerweg: Zwanenheike - Rozenlaan, repareren en asfalteren

Meterik

 • Pieter Litjesweg: Crommentuijnstraat - Speulhofsbaan, grasbetonstenen
 • Schadijkerweg: Kempweg - gemeentegrens, asfalteren
 • Donkstraat: brug - drempel, asfalteren

Sevenum

 • Venloseweg: parallelweg, asfalteren
 • Heerstraat: Grubbenvorsterweg - Dorperdijk, asfalteren
 • 't Hetje: Dorperdijk - einde weg, asfalteren
 • Kleefsedijk: huisnummer 25 A - Gelderdijk, repareren en asfalteren
 • Zeesweg: Venloseweg - Dorperdijk, grasbetonstenen en asfalteren
 • Romerweg: brug - Zeesweg, asfalteren

Grubbenvorst

 • Kromboschweg: asfalteren
 • Sevenumseweg: Sint Jorisweg - Horsterweg, betonsloof, repareren en asfalteren
 • Burgemeester van Leentstraat: vanaf Leliestraat huisnummers 88-110, asfalteren
 • Sint Jansweg: fietspad, asfalteren
 • Pastoor Zegersstraat: toegang en pleintje, asfalteren

Meerlo

 • Kasteelweg: repareren en asfalteren

Swolgen

 • Molenstraat: komingang - Bosstraat, asfalteren
 • Molenstraat: parkeerplaats, asfalteren
 • Mgr. Aertsstraat: Molenstraat - komgrens, asfalteren

Tienray

 • Swolgenseweg: komingang, asfaltdrempel

Kruisingen

 • Legert - Hogeweg: asfalteren

Brugdekken

 • Speulhofsbaan: asfalteren