Lintjesregen in Horst aan de Maas

26 april 2024
Algemeen

Burgemeester Palmen mocht op 26 april, tijdens de lintjesregen, twee koninklijke onderscheidingen uitreiken. In onze gemeente werden de heer Piet Hoebers uit Meerlo en de heer Bram van Nieuwenhuijzen gedecoreerd met een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Palmen met de heer Piet Hoebers en zijn vrouw.

De heer Piet Hoebers uit Meerlo

De heer Hoebers was tot aan zijn pensionering werkzaam als docent biologie bij St. Thomascollege in Venlo. Tijdens zijn professionele carrière heeft hij veel vrije tijd gestoken in neventaken en heeft vernieuwend onderwijs bij vele mededocenten onder de aandacht gebracht. 

Oudheidkamer Horst en LGOG Kring Horst-Sevenum

Daarnaast maakt hij zich op vele vlakken verdienstelijk als vrijwilliger. De heer Hoebers was onder meer in 1973 initiatiefnemer tot oprichting van Stichting Oudheidkamer Horst. ln de periode tot 2007 heeft hij diverse functies gehad. Zo was hij bijvoorbeeld 34 jaar bestuurslid. ln 1974 was de heer Hoebers de eerste voorzitter van LGOG Kring Horst-Sevenum, die onder zijn voorzitterschap groeide van 50 naar ongeveer 150 leden. De heer Hoebers bleef voorzitter tot 1986. Mede dankzij de kring Horst- Sevenum ontstond in de voormalige gemeenten Horst en Sevenum meer aandacht voor het culturele erfgoed.

IVN Maasdorpen en stichting Landschap Horst aan de Maas

De heer Hoebers zet zich vanaf 1993 in voor INV De Maasdorpen in meerdere hoedanigheden. Hij verzorgt onder andere lezingen, (fiets)tochten en excursies, schrijft artikelen voor het ledenblad en verzorgt de opleiding van IVN-landschapsgidsen. Ook heeft hij acht jaar geholpen bij het opzetten van het jaarprogramma.
Al meer dan 20 jaar is de heer Hoebers actief voor de stichting Landschap Horst aan de Maas. Ook hier vervult hij meerdere taken, waaronder ontwikkelaar van educatiemiddelen, verzorgen van rondleidingen en lezingen, lid vrijwilligersraad en ontwikkelaar en docent cursus Landschapsambassadeur. Bovendien is de heer Hoebers vanaf 2015 excursieleider bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en aansluitend, na afronding van het project in2021, bij Maaspark Ooijen-Wanssum. Samen met 7 collega's verzorgt hij tal van rondleidingen en lezingen door het projectgebied.

De heer Hoebers was daarnaast ook als vrijwilliger actief bij Hockey club Horst (HCH), de Bridgeclub en het comité Herdenking Bevrijding Horst.

Burgemeester Palmen en de heer Bram van Nieuwenhuijzen en zijn vrouw.

De heer Bram van Nieuwenhuijzen uit Horst 

De heer Van Nieuwenhuijzen was van 1995 tot het einde van zijn zittingstermijn in 2003 lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Maashorst. Hij hield toezicht op de activiteiten en het beleid van de directie van Rabobank Horst in een uiterst roerige periode, voorafgaand aan fusie en reductie van het aantal locaties van de bank.

Daarnaast was de heer Van Nieuwenhuijzen senior expert bij Programma Uitzending Managers (PUM). Hij heeft tussen 2002 en 2015 28 projecten voor PUM uitgevoerd in Armenië, China, Colombia, Ethiopië, Ghana, lndia, lndonesië, Rwanda, Zuid-Afrika, Thailand, Turkmenistan en Oeganda. De heer Van Nieuwenhuijzen heeft zich ingezet om de sector Horticulture in betreffend land te verbeteren. Hij heeft zijn kennis en ervaring willen delen met anderen en mede dankzij zijn adviezen en hulp heeft hij het mogelijk gemaakt het bedrijf van de klant die hij heeft bezocht te verbeteren.

Stichting TroTro

Als penningmeester van Stichting TroTro voert de heer Van Nieuwenhuijzen al meer dan 17 jaar de boekhouding. Vanaf 2006 tot heden houdt hij het bestuur nauwgezet op de hoogte van de financiële positie van de stichting. Daarnaast heeft hij in al die jaren veel fondswervingsactiviteiten actief begeleid en gecoördineerd. De heer Van Nieuwenhuijzen heeft sinds 2006 geen enkele bestuursvergadering gemist en verzorgt jaarlijks het financiële jaaroverzicht en alle financiële projectrapportages. De heer Van Nieuwenhuijzen verzorgt ook de communicatie met donateurs/sponsors, alsook de communicatie met medefinancieringsorganisaties als Wilde Ganzen, Edukans, NCDO, etc. Tevens onderhoudt hij de contacten met brancheorganisatie voor kleine stichtingen (Partin). De afgelopen 17 jaar is de heer Van Nieuwenhuijzen, op eigen kosten, diverse keren naar en door Ghana gereisd om TroTro projecten met open blik te bekijken.

Stichting Boeken steunen Mensen

Daarnaast is de heer Van Nieuwenhuijzen vanaf 2015 een van de selecteurs, ambassadeurs, die boeken uitsorteren en rubriceren voor Stichting Boeken Steunen Mensen. De heer Van Nieuwenhuijzen is een zogenaamde "Rubriekbeheerder" en verantwoordelijk voor zijn rubriek "Biologie". Hij is hiermee een voorbeeld voor menig andere rubriekbeheerder, ordelijk, netjes en overzichtelijk. De heer Van Nieuwenhuijzen is tijdens de voorbereiding en tijdens de beurs zelf ook permanent de volle drie dagen aanwezig. Waar hij maar kans ziet in zijn netwerk promoot hij de stichting en probeert boeken in te zamelen en/of te verkopen.