Leerlingenvervoer

Aanvragen

  • U vraagt elk schooljaar opnieuw leerlingenvervoer aan.
  • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit.
  • In sommige gevallen nemen we contact met u op zodat u uw aanvraag persoonlijk kunt uitleggen.
  • Aan het einde van de aanvraag voegt u het door de school ingevulde schooladvies leerlingenvervoer toe.

Voorwaarden

  • De gemeente gaat uit van vervoerskosten van het woonadres (of opstapplaats) naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • De afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (speciaal) basisonderwijs of voor (voortgezet) speciaal onderwijs is groter dan 5 kilometer. Behalve als uw kind begeleiding of aangepast vervoer nodig heeft. 
  • Als uw kind op school ziek wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor het ophalen van uw kind. Ook als uw kind door bijvoorbeeld een doktersbezoek later naar school gaat. 
  • Uw kind wordt alleen van woonadres of op-/overstapplaats naar school gebracht en terug.
  • Bij lesuitval geldt een wachttijd van 2 uur voordat de gemeente vervoer inzet om uw kind naar huis te rijden. Dit geldt alleen als uw kind in aanmerking komt voor collectief taxivervoer.
  • U kunt niet met terugwerkende kracht een vergoeding krijgen.

Declaratie indienen

U kunt de facturen ook via deze website declareren.Heeft u een factuur voor leerlingenvervoer ontvangen? Dan kunt u die bij ons declareren? Dit kunt u online regelen.

Declareren (met DigiD)