Kunst en cultuur

Horst aan de Maas is een gemeente waar het goed leven is. Om op te groeien, te wonen, werken en om te bezoeken. Kunst en cultuur leveren hier een belangrijke bijdrage aan. We vinden het daarom als gemeente belangrijk om te investeren in een bloeiend kunst- en cultuurklimaat.

Kunst- en cultuurbeleid

Hoe we dit doen staat in het kunst- en cultuurbeleid. Bekijk de video over 3 thema's uit het beleidexterne-link-icoon

 • Ontdekken en ontwikkelen
 • Gröts op ózze cultuur
 • Cultuur als middel

Lees het volledige kunst- en cultuurbeleid (pdf, 3.2kb)externe-link-icoon

Hulp van de cultuurconsulent

Bent u cultuurmaker, bestuurder bij een culturele vereniging/stichting, organiseert u culturele activiteiten of wilt u dit gaan doen? En bent u op zoek naar verbinding? Ondersteuning? Inspiratie? Samenwerking? Belangrijke informatie? Of tips? Dan kan de cultuurconsulent, Esther Koenen, misschien iets voor u betekenen.

Voor wie?

De cultuurconsulent is er voor verenigingen, stichtingen, onderwijs en organisaties die iets doen of willen met cultuur in de breedste zin van het woord.

 • Heeft u ideeën om cultuur in te zetten als middel om een maatschappelijk doel te bereiken? Bijvoorbeeld het opzetten van een wijktheater of creatief maatjesproject voor mensen met/zonder beperking?
 • Bent u op zoek naar deskundigheidsbevordering voor uw bestuur of vrijwilligers?
 • Heeft u (of uw organisatie) een cultureel idee en wilt u graag samenwerken met andere organisaties, maar weet u niet waar u moet beginnen?
 • U heeft een goed plan, maar de financiering ontbreekt nog?
 • Zit uw vereniging/stichting in zwaar weer? Door minder inkomsten? Ledendaling? Tegenvallende bezoekers aantallen? Te kort aan vrijwilligers/bestuursleden?

Wat doet de cultuurconsulent voor u?

De cultuurconsulent inspireert, stimuleert en verbindt. De cultuurconsulent:

 • Gaat graag met u in gesprek
 • Denkt met u mee
 • Heeft een groot netwerk waar u gebruik van kunt maken
 • Helpt u met het vinden van geld voor uw plan. De cultuurconsulent kent de lokale, regionale en landelijke regelingen. 
 • Zoekt samen met u naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 
 • Als het nodig is, zet de cultuurconsulent een stap in de juiste richting om ook weer los te laten als iets in gang is gezet.

Esther Koenen: “Door middel van kunst en cultuur, in het bijzonder theater, heb ík mij kunnen ontplooien tot de persoon die ik nu ben. Dat gun ik alle kinderen, jongeren en ook volwassenen in onze gemeente.”

Nieuwsbrief cultuurconsulent

6 keer per jaar deelt de cultuurconsulent informatie, inspiratie en tips via een nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aanexterne-link-icoon.

Subsidie

Voor culturele verenigingen, stichtingen, initiatieven en projecten zijn er subsidies:

Ervaringen cultuurbeleid 2023

Benieuwd naar de ervaringen en resultaten van het kunst- en cultuurbeleid in 2023? Bekijk dan de 'Infographic cultuurevaluatie 2023 Horst aan de Maas'. Of lees de samenvatting van de infographic in tekst.

Cijfers en resultaten zijn afkomstig uit het inwonersonderzoek, 812 respondenten en de cultuurmonitor onder culturele organisaties, 136 respondenten. De onderzoeken zijn uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2024.

Culturele landschap Horst aan de Maas

Op basis van bij de gemeente bekende organisaties en zzp’ers is de totale omvang van het culturele landschap in kaart gebracht. De totale omvang kan afwijkend zijn. 

Onderzocht is voor welke doelgroepen het lokale veld activiteiten en projecten organiseert. (Meerdere antwoorden mogelijk) De doelgroep 65-plus wordt hierbij als meest genoemd met 82%.

Inwonersonderzoek

De tevredenheid onder inwoners over culturele activiteiten die men kan bezoeken is licht gestegen ten opzichte van 2021. In 2024 was 72% tevreden over het aanbod, in 2019 was dit 67%.

Inwoners die afgelopen jaar culturele activiteiten hebben bezocht of hebben deelgenomen aan culturele activiteiten doen dit voornamelijk voor: plezier en ontspanning, sociale contacten, mentale gezondheid en zingeving.

Inwoners die in 2024 géén bezoek brachten of deelnamen aan culturele activiteiten deden dat voornamelijk omdat ze geen interesse hadden en vanwege tijdgebrek. Om activiteiten te bezoeken zoeken inwoners hun informatie het meest via social media een online cultuuragenda en via de dorpskrant.

Inwoners missen in het cultuuraanbod het vaakst een brede filmprogrammering, meer livemuziek en specifieke wensen ten aanzien van theater. Als het gaat over activiteiten waar inwoners aan deel kunnen nemen missen het vaakst workshops en divers cursusaanbod, dansactiviteiten en muzikale activiteiten.

Cultuur ontdekken en ontwikkelen. De 1e programmalijn van het cultuurbeleid.

In 2023 heeft de gemeente met verschillende projecten uitvoering gegeven aan de programmalijn. De CultuurBOOST is een culturele dag voor 500 derdejaarsleerlingen van het Dendron College en Yuverta om kennis te maken met het lokale culturele aanbod. Zijn ze enthousiast? Dan kunnen ze zich inschrijven voor vervolgcursussen, om zo door te stromen naar het reguliere aanbod. 

Door de samenwerking met CultuurPAD wordt er op 18 basisscholen cultuureducatie aangeboden en zijn er 151 activiteiten georganiseerd waarmee 3182 leerlingen zijn bereikt. CultuurPAD ontvang daarvoor een subsidie van de gemeente van € 12.727.

Cultuur ontdekken en ontwikkelen

In de cultuurmonitor is uitgevraagd aan organisaties of er een tekort is aan vrijwilligers, bestuurders of professionals. 38% van de organisaties gaf aan dat er geen tekort is. 31% komt vrijwilligers tekort en 25% komt bestuursleden tekort en 9% komt professionals tekort. 

Er is uitgevraagd of er voldoende culturele accommodaties zijn in de gemeente. 76% vindt van wel, 13% weet het niet en 12% vindt van niet. Gemist wordt onder meer een expositieruimte, archiefruimte, repetitieruimte en atelierruimte. 

Gröts op os cultuur. De 2e programmalijn van het cultuurbeleid.

De gemeente heeft afgelopen jaar verschillende verenigingen en organisaties een kaartje gestuurd om hen succes te wensen, te feliciteren of te bedanken in het kader van waardering. 

De mate waarin organisaties waardering ervaring vanuit de gemeente is licht gedaald ten aanzien van het onderzoek in 2021. 15% ervaart ruim voldoende ervaring, 39% voldoende, 30% neutraal, 10% ervaart onvoldoende waardering en 2% ervaart geen waardering. 

In 2023 zijn er diverse culturele subsidies verleend. 125 verenigingen ontvingen in totaal een bedrag van € 158.290. Voor 14 incidentele projecten werd in totaal € 31.107 aan subsidie verleend. Voor muziekonderwijs ontvingen 15 harmonieën en fanfares in totaal € 69.600 aan subsidie. Ook subsidieert de gemeente professionele cultuurorganisaties zoals bijvoorbeeld de Bibliotheek, Omroep Horst aan de Maas, de Muzikantine en Kukeleku. In totaal gaf de gemeente € 929.224 subsidie aan professionele organisaties. 

Cultuur doet, cultuur ontmoet, cultuur werkt. De 3e programmalijn van het cultuurbeleid.

In 2023 zijn er een aantal zaadjes geplant voor projecten waarbij cultuur als middel wordt ingezet: de documentaire van Gedraag Ow, het kunstwerk Stille Strijd en de Cultuursafari een inspiratietour met partners vanuit welzijn, onderwijs, zorg en cultuur.

In cultuurmonitor is uitgevraagd of organisaties een actueel beleidsplan hebben. 46% geeft aan dat ze een beleidsplan hebben, 45% geeft aan van niet. 9% weet het niet. 

Uitdagingen van het lokale culturele veld in 2024 zitten voornamelijk op de thema’s vrijwilligers, leden/deelnemers en bestuur en beleid en financiën.