Inrit of uitweg maken

Wilt u een inrit of uitweg aanleggen? Of veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket.

Goed om te weten

Is de gemeente beheerder van de weg waar de inrit of uitweg op uitkomt? Dan moet de gemeente de vergunning weigeren als de inrit die u aanvraagt zonder noodzaak ten koste zou gaan van:

  • een openbare parkeerplaats
  • openbaar groen
  • de veiligheid voor verkeer op de openbare weg
  • de afwatering op de weg of in de berm.

Moet u voorzieningen (laten) treffen om bovenstaande nadelige situaties te voorkomen? Dan zijn de kosten van deze voorzieningen voor uw rekening.

Komt uw inrit uit op een weg die eigendom is van de provincie, rijksoverheid of het waterschap? Dan gelden andere regels. Een inrit of uitweg op de provinciale weg mag bijvoorbeeld alleen als er geen andere mogelijkheid is voor een uitweg. U mag per terrein maar 1 uitrit hebben. De provincie kijkt of de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven. Via het Omgevingsloket vraagt u een vergunning automatisch bij de juiste wegbeheerder aan.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Prijs

€ 150,43