IN! dialoog

Dinsdag 28 februari was de dialoogsessie IN! Horst aan de Maas. Daar bespraken sociale partners uit Horst aan de Maas samen de resultaten van de monitor beschermende en risicofactoren van de GGD. Deze monitor is ingevuld door leerlingen van Yuverta en Dendron. De monitor geeft inzicht in hoe het gaat met onze jongeren en hoe we hun gezondheid duiden in relatie tot hun omgevingsfactoren. We bespraken daar ook of we daar als gemeenschap tevreden mee zijn of dat we wat samen willen en kunnen veranderen en zo ja, hoe dan.

IN! gesprek met jongeren

De dialoogsessie is, met ruim 70 deelnemers, goed bezocht. Het gesprek ging na het bespreken van de resultaten van de enquête monitor snel genoeg over het doel van IN! Horst aan de Maas. ‘Hoe zetten we de beschermende omgevingsfactoren in, zodat de gezonde keuze voor hen de enige logische is.’ De deelnemers waren eensgezind tijdens de gesprekken over mogelijke oplossingsrichtingen. Ook is er afgesproken dat vervolggesprekken IN! Horst in de Maas mét de jongeren zelf gevoerd worden als het gaat over concrete invulling van de activiteiten. 

INzicht

De GGD-monitor is door leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas ingevuld. Sommige resultaten uit het onderzoek waren volledig in lijn met de verwachtingen van de deelnemers van de dialoogsessie. Bijvoorbeeld dat vrienden van grote invloed zijn op het maken van (gezonde) keuzes door jongeren. Andere data vond het publiek verrassender. Zo zijn jongeren die veel sporten vaak mentaal gezond, maar drinken zij wel opvallend veel en vaak alcohol. Gepeste jongeren maken juist veel gezonde keuzes. Ook vond men opvallend hoe ontzettend groot de invloed van ouders is.

IN! Horst aan de Maas

IN! Horst aan de Maas is een (netwerk)beweging die in deze opstartfase wordt aangejaagd door het onderwijs, de gemeente, Synthese en de GGD. Iedereen kan aanhaken en meedoen. Het is een beweging gericht op promotie van gezond gedrag waardoor we een ongezonde leefstijl voorkomen. Dat doen we door als inwoners, vrijwilligers en professionals sámen bij te dragen aan een gezonde en positieve leefomgeving. Zo zorgen we samen dat we zorgvragen vóór zijn. Daarvoor investeren we in het bevorderen en beschermen van gezondheid en welbevinden voor iedereen.

IN! ieders eigen omgeving is het verschil te maken met activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen. Voor IN! Horst aan de Maas werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van deze positieve leefomgeving op de volgende plekken: thuis, op school, in de vriendenkring, in de vrije tijd en in de fysieke leefomgeving. 

Het accent van de beweging ligt nu nog vooral op jongeren. Maar dezelfde leidende principes gelden voor volwassenen en ouderen. Daar gaan we gebiedsgericht later ook mee aan de slag.

decoratief