Impactsubsidie

Organiseert u een nieuw evenement of project in Horst aan de Maas? En vindt het evenement of project maar 1 keer plaats? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente krijgen.

Voorwaarden

 • U bent een vrijwilligersorganisatie;
 • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Het evenement of project vindt maar 1 keer plaats;
 • Het evenement of project hoort niet bij de vaste activiteiten van uw organisatie. U kunt voor vaste activiteiten van uw organisatie misschien waarderingssubsidie krijgen;
 • Het evenement of project is vernieuwend;
 • Iedereen kan naar uw evenement of project komen of eraan meedoen;
 • Het evenement of project is in de gemeente Horst aan de Maas;
 • Het evenement of project is vooral voor inwoners van de gemeente Horst aan de Maas;
 • Het evenement draagt bij aan 1 of meer van  deze doelen:
  • Vitale kernen. Denk aan activiteiten in een dorp of wijk waardoor uw dorp of wijk een fijne omgeving is om in te wonen, leven en werken;
  • Een gezonde en duurzame leefomgeving;
  • Actuele maatschappelijke thema’s. Denk aan thema’s als analfabetisme, verslaving, energie, integratie of gezondheid.
 • U vraagt uiterlijk 8 weken voor het evenement of project de subsidie aan;
 • Krijgt u subsidie? Dan stuurt u na afloop een inhoudelijk verslag op naar de gemeente.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:  

 • Een begroting van uw evenement of project. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven die u verwacht;
 • Het bedrag dat u wilt aanvragen;
 • Hoe uw evenement of project bijdraagt aan de doelen van de subsidie;
 • Hoeveel deelnemers of bezoekers u verwacht;
 • Naam, vestigingsplaats en bijdrage van uw samenwerkingspartners;
 • Het nummer Kamer van Koophandelnummer van uw organisatie;
 • Het bankrekeningnummer van uw organisatie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • U kunt maximaal 50% van de kosten krijgen. Dit kan niet meer dan € 4.000 zijn.
 • Het college van B en W stelt elk jaar een totaalbedrag vast voor de impactsubsidie. 
 • De gemeente geeft subsidie op volgorde van de datum waarop we de complete aanvraag hebben gekregen. 
 • Is het bedrag (bijna) op? Dan loten we tussen de aanvragen die we op dezelfde datum hebben gekregen.

Na afloop

Na afloop vult u het formulier verantwoording impactsubsidieexterne-link-icoon in. In de verantwoording geeft u uitleg over de volgende punten:

 • Hoe kijkt u terug op het evenement of het project?
 • Wat ging goed?
 • Wat zou u een volgende keer anders doen?
 • Welke impact heeft het evenement/project gemaakt?
 • Wat vonden de bezoekers / deelnemers van het evenement of project?
 • Op welke manier heeft de impactsubsidie bijgedragen aan het evenement of project?

Voeg als dat kan ook enkele foto’s van het evenement of project toe.

Voorbeelden van projecten

Bekijk de compilatie van projecten die eerder impactsubsidie kregen

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Wilt u meer weten? Bekijk dan een van de filmpjes over de verschillende projectenexterne-link-icoon.