Impactsubsidie

Organiseert u een nieuw evenement of project in Horst aan de Maas? En vindt het evenement of project maar 1 keer plaats? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente krijgen.

Voorwaarden

 • U bent een vrijwilligersorganisatie;
 • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Het evenement of project vindt maar 1 keer plaats;
 • Het evenement of project hoort niet bij de vaste activiteiten van uw organisatie. U kunt voor vaste activiteiten van uw organisatie misschien waarderingssubsidie krijgen;
 • Het evenement of project is vernieuwend;
 • Iedereen kan naar uw evenement of project komen of eraan meedoen;
 • Het evenement of project is in de gemeente Horst aan de Maas;
 • Het evenement of project is vooral voor inwoners van de gemeente Horst aan de Maas;
 • Het evenement draagt bij aan 1 of meer van  deze doelen:
  • Vitale kernen. Denk aan activiteiten in een dorp of wijk waardoor uw dorp of wijk een fijne omgeving is om in te wonen, leven en werken;
  • Een gezonde en duurzame leefomgeving;
  • Actuele maatschappelijke thema’s. Denk aan thema’s als analfabetisme, verslaving, energie, integratie of gezondheid.
 • U vraagt uiterlijk 8 weken voor het evenement of project de subsidie aan;
 • Krijgt u subsidie? Dan stuurt u na afloop een inhoudelijk verslag op naar de gemeente.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:  

 • Een begroting van uw evenement of project. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven die u verwacht;
 • Het bedrag dat u wilt aanvragen;
 • Hoe uw evenement of project bijdraagt aan de doelen van de subsidie;
 • Hoeveel deelnemers of bezoekers u verwacht;
 • Naam, vestigingsplaats en bijdrage van uw samenwerkingspartners;
 • Het nummer Kamer van Koophandelnummer van uw organisatie;
 • Het bankrekeningnummer van uw organisatie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • U kunt maximaal 50% van de kosten krijgen. Dit kan niet meer dan € 4.000 zijn.
 • Het college van B en W stelt elk jaar een totaalbedrag vast voor de impactsubsidie. 
 • De gemeente geeft subsidie op volgorde van de datum waarop we de complete aanvraag hebben gekregen. 
 • Is het bedrag (bijna) op? Dan loten we tussen de aanvragen die we op dezelfde datum hebben gekregen.

Na afloop

U stuurt na afloop een inhoudelijk verslag op naar de gemeente. Zet het verslag in een document.