Waarderingssubsidie

Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie krijgen voor hun reguliere activiteiten en evenementen. De gemeente waardeert hiermee hun belangrijke bijdrage aan onze vitale dorpen.

Voorwaarden

 • U bent een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat u vooral met vrijwilligers werkt. En dat uw organisatie geen winst wil maken.
 • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw organisatie richt zich vooral op activiteiten in de gemeente Horst aan de Maas.
 • U heeft voor uw activiteiten geen budgetsubsidie of exploitatiesubsidie gekregen.
 • Per dorp kan 1 organisatie subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement rondom een volksfeest of herdenking.
 • Uw evenement is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in de gemeente Horst aan de Maas.
 • U stuurt voor 1 september 2024 uw aanvraag in voor waarderingssubsidie vanaf 2025.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:

 • het nummer Kamer van Koophandel van uw vrijwilligersorganisatie;
 • bankrekeningnummer van uw organisatie voor het overmaken van de subsidie;
 • aantal actieve leden op 1 januari 2024 (als u die heeft). Een actief lid is een lid dat elk jaar contributie betaalt en het hele jaar meedoet aan activiteiten. Steunleden, seizoensleden en ereleden tellen bijvoorbeeld niet mee;
 • aantal actieve leden met een beperking waarvoor u een extra inspanning moet doen om diegene mee te laten doen;
 • voor evenementen: aantal bezoekers of deelnemers.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

U krijgt subsidie tot en met 2027. De berekening hangt af van uw organisatie. In de subsidieregeling waarderingssubsidieexterne-link-icoon leest u hoe de gemeente berekent hoeveel subsidie uw vereniging kan krijgen.

Na afloop

U krijgt voor 31 december 2024 bericht van de gemeente of en hoeveel subsidie u krijgt.