Het verhaal van IN!

In met een uitroepteken! ‘In’. Het tegenovergestelde van ‘uit’. Een kort woordje, dat toch heel veelzeggend is. Zeker in combinatie met andere woorden. Wat te denken van ‘in gesprek’? Van ‘in samenhang’ of ‘in goeie doen zijn’? ‘In beweging’, ‘in contact’ of ‘in opleiding’? Het woordje ‘in’ creëert een soort van verbinding. Van erbij zijn. Onderdeel uitmaken van iets groters. ‘In’ heeft potentie!

IN! Horst aan de Maas

Binnenkort gaat u het woordje IN! veel vaker tegenkomen in onze gemeente. Want IN! wordt het symbool voor een omgeving die in beweging is. Een omgeving die kansen gaat bieden. Kansen voor iedereen die in contact is met anderen. Op welke manier dan ook. Een contact dat gelukkig vaak op een fijne, harmonische manier verloopt. Maar soms ook samen gaat met zorgen of problemen. IN! wil laten zien dat het geluk van de een misschien wel een belangrijke rol kan gaan spelen bij de zorg van een ander. Of u nu jong, volwassen of al wat op leeftijd bent. En of u nu in een gezin, op school, met uw leeftijdsgenoten of juist in uw vrije tijd met elkaar optrekt. Dat we elkaar zien en omzien naar elkaar! IN! gaat over sámen doen.

Samen doen

Een gezonde leefstijl? Bent u daar voor ‘in’? Dat we de nadruk leggen op het positieve van gezondheid? In plaats van de negatieve bijklank van ‘ziekte’? Onze huidige samenleving lijkt nu vooral bezig met ‘zorgen voor’. Zorgen voor ouderen. Zorgen voor jongeren die problemen hebben. Zorgen voor een goede plek om te wonen voor iedereen. Zorgen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hoe zou het zijn als ‘zorgen voor’ plaats zou maken voor ‘zorgen dat’? Zorgen dat jongeren gezond leven, sporten of muziek maken. Zorgen dat jong en oud gezonde keuzes kunnen maken. Zorgen dat iedereen kan wonen in Horst aan de Maas. Zorgen dat… we dat met elkaar voor elkaar krijgen. Niet ‘zorgen voor’ als iemand echt zorg nodig heeft, maar ‘zorgen dat’ we die zorg vóór zijn. Hoe? Door IN! te zijn voor een andere aanpak.

IN! ontwikkeling

Die andere aanpak heeft alles te maken met een andere manier van kijken naar hoe we zorgvragen nu beantwoorden. En vooral naar hoe dat beter kan. IN! wil anders dan nu investeren in het verbeteren en beschermen van gezondheid en geluk voor iedereen. In plaats van zorgen voor op het moment dat iemand zorg nodig heeft toegroeien naar moderne ondersteuning door samen met de hele omgeving te zorgen dat iedereen gezond kan leven.

IN! ieders eigen omgeving

IN! begint namelijk heel dichtbij. Op plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten moet IN! bewust op de radar komen. IN! de eigen sportclub bijvoorbeeld. IN! moet verweven worden IN! culturele activiteiten zoals theater, zang en toneel. En in activiteiten die uw leefstijl gezonder maken. En heeft u als vrijwilliger hier hulp bij nodig? Dan zijn er altijd professionals IN! de buurt om u IN!formatie te geven. Bijvoorbeeld over slapen, alcohol, overgewicht, roken en ga zo maar door. Factoren van betekenis IN! uw eigen omgeving!

Stapsgewijs IN! actie komen

IN! verandert niet alles in 1 dag. Het lost de uitdagingen van onze huidige samenleving misschien zelfs overmorgen niet allemaal op. Maar elke kleine stap IN! de goede richting laat zien dat het kan werken. Daarom moeten we nú de uitdaging met elkaar aangaan. En ook nú al stappen zetten om toekomstdromen over een gezonde leefstijl (ook wel ‘positieve gezondheid genoemd) vandaag al om te zetten in daden. Wij zijn er voor IN! U ook?

IN! contact?

IN! moet het begin zijn van een gesprek met elkaar. IN! is de uitnodiging om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Met de bedoeling om samen te werken door  IN! te haken op wat er al is en dat met elkaar te versterken. Interesse? Laat wat van u horen en IN! no-time zitten we rond de tafel!