Genietmoment

Het Genietmoment is voor inwoners die om welke reden dan ook niet altijd overal aan mee kunnen doen. Dat kan zijn door een verstandelijke of fysieke beperking, arbeidsongeschiktheid, etnische achtergrond, financiële moeilijkheden of andere oorzaken. U kunt voor iemand een Genietmoment aanvragen.