Energietoeslag

Voor wie?

U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

Over uzelf:

 • U bent 21 jaar of ouder,
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Over uw woning:

 • U woont in de gemeente Horst aan de Maas.
 • U woonde hier op de 1e dag van deze maand.
 • U kunt 1 keer per huishouden energietoeslag aanvragen. 

Over uw inkomen:

 • Uw netto-inkomen (van uzelf en van uw partner als u die heeft) was minder dan 120% van de bijstandsnorm per maand in de afgelopen 2 maanden. 
 • 120% van de bijstandsnorm is:
  • Alleenstaanden 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.244,54
  • Alleenstaanden gepensioneerd: € 1.382,89
  • Samenwonend/ getrouwd 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.777,92
  • Samenwonend/ getrouwd gepensioneerd: € 1.872,49
 • Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U heeft rond 23 maart de energietoeslag op uw rekening gekregen van de gemeente.
 • Krijgt u een uitkering (AIO) bij uw AOW van de SVB? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de energietoeslag automatisch op uw rekening van de gemeente. We doen ons best dit zo snel mogelijk te regelen.

Wat telt mee als inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie. Bijvoorbeeld Wajong, WW, Ziektewet, WIA, WAO of ANW.
 • Inkomen uit uw eigen bedrijf.
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Pensioen en AOW.
 • Andere inkomens. Bijvoorbeeld Duitse Rente of inkomen uit vermogen zoals huur als u een (deel van een) woning verhuurt.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vakantiegeld en toeslagen zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen. 

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag stuurt u ook deze documenten mee:

 • Een kopie van uw paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning (voor- en achterkant). Met de app KopieID maakt u een veilige kopie. 
 • Heeft u een partner? Dan moet uw partner het formulier mee-ondertekenen met DigiD. En u stuurt een kopie van het paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning van uw partner mee (voor- en achterkant).
 • Kopie of foto van uw inkomen in de afgelopen 2 maanden en dat van uw eventuele partner. Dit kan zijn:
  • overzichten van uw loon (salarisspecificatie)
  • laatste btw-aangifte en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 maanden 
  • overzichten van uw uitkering
  • overzichten van uw pensioen
  • kopie of foto van de bankafschriften met de betaling van partner- of kinderalimentatie of andere inkomens

Goed om te weten

 • De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.
 • U bent partners als u:
  • getrouwd bent of geregistreerd partners bent
  • of op hetzelfde adres woont en:
   • samen een huishouden heeft.
   • ex-echtgenoten of ex-partners bent.
   • samen een kind heeft.
   • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend.
   • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan stuurt u de winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 maanden mee. In de winst- en verliesrekening per maand staan:
  • De omzet per maand. U kijkt naar de werkzaamheden die u in die maand gedaan hebt, ook als u er later pas voor betaald krijgt. U doet bijvoorbeeld werkzaamheden in juli en de klant betaalt pas in september. De inkomsten horen dan toch bij de maand juli.
  • De kosten die u in een maand hebt gemaakt, ook als u ze op een ander moment betaalt. Naast maandelijks terugkerende kosten heeft u voor uw bedrijf waarschijnlijk ook kosten die u 1 of enkele keren per (boek)jaar maakt, dit zijn ‘terugkerende incidentele kosten’. Bijvoorbeeld kosten voor (onderhoud aan) bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten en noodzakelijke investeringen. U mag deze ‘terugkerende incidentele kosten’ - ongeacht het moment waarop u de kosten maakt en betaalt - naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ meetellen als kosten in de maand. U betaalt bijvoorbeeld een bedrag per jaar voor een verzekering. U rekent dan de kosten naar rato per maand, dus u deelt het jaarbedrag door 12.
  • Het bedrag van de winst mag u verminderen met 17%. Dit is omdat u aan het einde van het jaar nog belastingen moet betalen. Het is een gemiddeld percentage waarmee we rekening houden met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Wat kunt u zelf doen?

 • Tips voor besparen op gas en elektriciteit van het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting).
 • Het Duurzaam Bouwloket helpt u bij het energiezuiniger maken van uw woning. Het Bouwloket werkt samen met de gemeente. Zij helpen u met: 
  • subsidies en regelingen die u kunt aanvragen
  • gratis advies over het energiezuiniger maken van uw woning
 • Gezondverzekerd.nl helpt u om te besparen op uw energierekening. Bijvoorbeeld om te kijken of u een goedkoper contract kunt krijgen. 
 • Extra's bij een laag inkomen: de gemeente en andere organisaties kunnen u helpen. Kijk welke extra's u kunt krijgen.
 • Geldzorgen of schulden: heeft u geldzorgen of schulden? Weet u niet hoe u uw financiële problemen moet oplossen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen of heeft u een betalingsachterstand? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Bel (077) 477 9777.