Betaal de belastingen op tijd

23 april 2024
Algemeen

Kreeg u eind februari een belastingaanslag van de gemeente? En heeft u deze nog niet (volledig) betaald? Zorg dan dat uw betaling op 30 april 2024 op de rekening van de gemeente staat. Zo voorkomt u extra kosten.

Heeft u uitstel van betaling, een betalingsregeling of betaalt u de gemeentelijke belastingen met een automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet voor u.

Kwijtschelding

Heeft u voor 2024 nog geen kwijtschelding gekregen en/of aangevraagd? Of heeft u bericht van ons gehad dat u hiervoor niet in aanmerking komt en denkt u hier wel recht op te hebben? Kijk op www.horstaandemaas.nl/kwijtscheldingexterne-link-icoon voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op.  

Aanmaning

Hebben wij uw betaling niet ontvangen op 30 april 2024? Dan krijgt u een paar dagen later een aanmaning. Dat gebeurt per post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Hiervoor moet u aanmaningskosten betalen.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de betaling van de gemeentelijke belastingen vindt u op uw belastingaanslag en op www.horstaandemaas.nl/belastingenexterne-link-icoon. Of bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur via (077) 477 97 77.