16 april - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 16 april 2024.

Vaststelling Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord 

Het college van B en W heeft het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) sociaal domein Limburg-Noord – module 1’ vastgesteld. Gemeenten hebben contracten gesloten met zorgaanbieders die de ondersteuning aan inwoners kunnen bieden. Voor het afsluiten van die contracten werken de gemeenten van Noord-Limburg samen. Dat doen zij via de MGR. In 2023 zijn de contracten van Jeugd Segment 1 van start gegaan. Het besluit is daarop aangepast.