Zelf meedoen aan duurzame energie

U kunt zelf meedoen aan een energieproject. Dit kan door financiële participatie.

Omwonenden en inwoners van de gemeente doen mee en mee profiteren van de ontwikkeling van een project in de directe omgeving of gemeente. Lusten en lasten zijn hierdoor in balans. In het nationaal Klimaatakkoord staan 4 vormen.

Mede-eigenaarschap

Omwonenden profiteren mee als mede-eigenaar van een wind- of zonneproject via een vereniging of coöperatie.

Financiële deelneming

Omwonenden nemen risicodragend deel aan een project, bijvoorbeeld door aandelen, certificaten of obligaties.

Omgevingsfonds

Een deel van de opbrengsten komt ten goede aan maatschappelijke doelen in de buurt, zoals een sportclub of wijkvereniging.

Omwonendenregeling

Direct omwonenden ontvangen voordeel, bijvoorbeeld in de vorm van verduurzaming van hun woning of korting op groene stroom.

Meer informatie

Participatiewaaier Klimaatakkoord