3e locoburgemeester

Gezonde en duurzame leefomgeving

Portefeuille

 • Milieu- en Duurzaamheidsbeleid
 • Energietransitie (energiebesparing en duurzame opwek)
 • Duurzaamheidsbeleid (milieu, lucht, circulariteit en afval)
 • Omgevingswet coördinatie incl. omgevingsvisie
 • Toezicht & handhaving ruimtelijke ordening & milieu
 • Bereikbaarheid en mobiliteit (incl. infrastructuur)

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Landelijk portefeuillehouder Energiesysteem
 • Landelijk portefeuillehouder VTH-stelsel/milieuhandhaving
 • Voorzitter Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Aandeelhouders Enexis in Limburg (VEGAL)
 • Lid Algemeen Bestuur Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord-Limburg (afhankelijk van agenda)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Mobiliteit & Logistiek Regio Noord-Limburg
 • Lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
 • Lid VNG-commissie Economie, Milieu, Energie & Klimaat
 • Lid landelijk Bestuurlijk Overleg Klimaat & Energie
 • Lid Uitvoeringsoverleg Energiesysteem Klimaatakkoord
 • Lid Nationale Taskforce Netcongestie
 • Lid Bestuurlijk Omgevingsberaad Fysieke Leefomgeving
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis de Peel
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Klimaattafel Limburg
 • Ambassadeur aanpak Milieucriminaliteit

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Geen

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

2022

Declaraties Thijs Kuipers 2022
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 8,96
Februari
Maart€ 293,72
April€ 186,76
Mei
Juni€ 298,78
Juli€ 15,68
Augustus
September
Oktober
November
December

2021

Declaraties Thijs Kuipers 2021
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 16,80
Februari€ 20,16
Maart
April€ 7,28
Mei€ 50,12
Juni€ 252,56
Juli€ 63,28
Augustus
September€ 175,96
Oktober€ 64,96
November
December

2020

Declaraties Thijs Kuipers 2020
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 279,58
Februari€ 63,56
Maart€ 88,24
April
Mei
Juni€ 16,80
Juli€ 73,08
Augustus
September€ 136,08
Oktober
November
December€ 9,52

2019

Declaraties Thijs Kuipers 2019
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 117,60
Februari€ 87,82
Maart€ 123,76
April€ 160,16
Mei€ 154,78€ 965,65
Juni
Juli€ 99,17
Augustus€ 128,24
September€ 51,80
Oktober
November
December€ 171,64