Wethouder Thijs Kuipers

Thijs Kuipers

3e loco burgemeester

Thijs Kuipers (D66+GroenLinks)

Telefoon: (077) 477 9777

E-mail: t.kuipers@horstaandemaas.nl

Portefeuille:  Duurzaamheid, Onderwijs & Jeugdzorg,  Organisatie & Financiën, Handhaving

 • Milieu- en Duurzaamheidsbeleid
 • Financiën
 • Organisatie (Bedrijfsvoering, Dienstverlening,  Samenwerking)
 • Toezicht en Handhaving (fysiek domein, RUD  en Openbare Ruimte)
 • Onderwijs en Jeugdzorg

Projecten

Energiebedrijf/energielandschap,  Asbestopgave, Lean organisatie,  Dashboard Duurzaamheid

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald):

 • Voorzitter Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Aandeelhouders Enexis in Limburg (VEGAL)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Vitaal & Gezond Regio Noord-Limburg
 • Lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
 • Lid VNG-commissie Economie, Milieu, Energie & Klimaat
 • Plaatsvervangend lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Plaatsvervangend lid Klimaattafel Limburg
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Overige nevenfuncties (onbetaald):

 • Geen

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Voorzitter Commissie Toezicht Arrestantenzorg Politie Limburg (CTA-Limburg) (2020: € 1.359,- netto / conform Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie)
 • Lid Raad van Toezicht Ambulancezorg Limburg Noord (2020: € 5.135,- netto / binnen WTZi/WNT-norm)

Declaraties

Gedeclareerde onkosten 2019/2020/2021 wethouder Thijs Kuipers
  Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 117,60 - - -
Februari € 87,82 - - -
Maart € 123,76 - - -
April € 160,16 - - -
Mei € 154,78 - € 965,65 -
Juni - - - -
Juli € 99,17 - - -
Augustus € 128,24 - - -
September € 51,80 - -

-

Oktober        
November        
December € 171,64 - - -
2020        
Januari € 279,58 - - -
Februari € 63,56 - - -
Maart € 88,24 - - -
April        
Mei        
Juni € 16,80 - - -
Juli € 73,08 - - -
Augustus        
September € 136,08 - - -
Oktober        
November        
December € 9,52 - - -
2021        
Januari € 16,80 - - -
Februari € 20,16 - - -
Maart        
April        
Mei        
Juni