3e locoburgemeester

Gezonde en duurzame leefomgeving

Portefeuille

 • Milieu- en Duurzaamheidsbeleid
 • Energietransitie (energiebesparing en duurzame opwek)
 • Duurzaamheidsbeleid (milieu, lucht, circulariteit en afval)
 • Omgevingswet coördinatie incl. omgevingsvisie
 • Toezicht & handhaving ruimtelijke ordening & milieu
 • Bereikbaarheid en mobiliteit (incl. infrastructuur)

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Landelijk portefeuillehouder Energiesysteem
 • Landelijk portefeuillehouder VTH-stelsel/milieuhandhaving
 • Voorzitter Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Aandeelhouders Enexis in Limburg (VEGAL)
 • Lid Algemeen Bestuur Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord-Limburg (afhankelijk van agenda)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Mobiliteit & Logistiek Regio Noord-Limburg
 • Lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
 • Lid VNG-commissie Economie, Milieu, Energie & Klimaat
 • Lid landelijk Bestuurlijk Overleg Klimaat & Energie
 • Lid Uitvoeringsoverleg Energiesysteem Klimaatakkoord
 • Lid Nationale Taskforce Netcongestie
 • Lid Bestuurlijk Omgevingsberaad Fysieke Leefomgeving
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Klimaattafel Limburg
 • Ambassadeur aanpak Milieucriminaliteit

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Geen

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

2022

Declaraties Thijs Kuipers 2022
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele  consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 8,96    

 

Februari        
Maart € 293,72      
April € 186,76      
Mei        
Juni € 298,78      
Juli   € 15,68      
Augustus        
September        
Oktober        
November        
December        

2021

Declaraties Thijs Kuipers 2021
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 16,80      
Februari € 20,16      
Maart        
April € 7,28      
Mei € 50,12      
Juni € 252,56      
Juli € 63,28      
Augustus        
September € 175,96      
Oktober € 64,96      
November        
December        

2020

Declaraties Thijs Kuipers 2020
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 279,58      
Februari € 63,56      
Maart € 88,24      
April        
Mei        
Juni € 16,80      
Juli € 73,08      
Augustus        
September € 136,08      
Oktober        
November        
December € 9,52      

2019

Declaraties Thijs Kuipers 2019
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 117,60      
Februari € 87,82      
Maart € 123,76      
April € 160,16      
Mei € 154,78   € 965,65  
Juni        
Juli € 99,17      
Augustus € 128,24      
September € 51,80      
Oktober        
November        
December € 171,64