Wethouder Roy Bouten

Roy Bouten

4e loco burgemeester

Roy Bouten (PvdA)

Telefoon: (077) 477 9777

E-mail: r.bouten@horstaandemaas.nl

Portefeuille: Gezond leven en wonen voor jong en oud

 • Wonen en wijken
 • Gezondheid en zorg
 • Jeugd en onderwijs (inclusief huisvesting scholen)
 • Werk en inkomen
 • Integratie nieuwe inwoners
 • Arbeidsmigranten

Na 1 juli 2022 volgen de nieuwe overzichten projecten en nevenfuncties.

Projecten

 • Implementatie Omgevingswet,  Integratie (arbeidsmigranten/nieuwkomers),  Dashboard Volksgezondheid, Gezondste regio  2025, Deregulering

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Voorzitter Contactgroep Onbegrepen Gedrag
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Afval Samenwerking Limburg
 • Lid Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL, afhankelijk van onderwerp)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Vitaal & Gezond Regio Noord-Limburg
 • Lid Bestuurscommissie (BC) WMO
 • Lid Bestuurlijke Samenwerkingstafel VGZ-gemeenten
 • Lid Leertuin GGZ
 • Lid landelijke bestuurlijke tafel huisvesting arbeidsmigranten
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Voorzitter Stichting Limburg 500
 • Ambassadeur VVV Foundation

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

Gedeclareerde onkosten 2019/2020/2021 wethouder Roy Bouten

 

Reis- en

verblijfkosten

zakelijke reizen

Functionele

consumpties,

lunches en diners

Opleidingen/

trainingen

Overig

Januari

t/m juli 2019

Geen declaraties, 

gestart bij

gemeente Horst

aan de Maas op 27

augustus 2019

     
Augustus    € 14,63      -      -    -
September    € 89,49      -      -    -
Oktober   € 143,83     -     -    -
November    € 204,56     -     -    -
December     € 81,13     -     -    -
2020        
Januari     € 151,05     -     -    -
Februari       € 53,96    -    -    -
Maart    € 72,58    -    -    -
April    € 11,40    -    -    -
Mei    € 13,30    -    -    -
Juni    € 34,20    -    -    -
Juli    € 62,51    -    -      -
Augustus    € 43,70    -    -    -
September    € 47,69    -    -    -
Oktober    € 44,46    -    -    -
November    € 24,32    -    -    -
December    € 45,03    -    -    -
2021        
Januari    € 15,77    -    -    -
Februari    € 9,69    -    -    -
Maart    € 39,52    -    -    -
April    € 28,31    -    -    -
Mei    € 20,52    -    -    -
Juni    € 31,35      
Juli    € 71,82    -    -    -
Augustus    € 31,35    -    -    -
September    € 85,50    -    -    -
Oktober    € 40,09    -    -    -
November    -    -    -    -
December    € 33,44    -    -    -