4e locoburgemeester

Gezond leven en wonen voor jong en oud

Portefeuille

 • Wonen en wijken
 • Gezondheid en zorg
 • Jeugd en onderwijs (inclusief huisvesting scholen)
 • Werk en inkomen
 • Integratie nieuwe inwoners
 • Arbeidsmigranten

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Voorzitter Grip op Onbegrip
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Vitaal & Gezond Regio Noord-Limburg
 • Lid Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
 • Lid landelijke bestuurlijke tafel arbeidsmigranten
 • Lid Bestuurlijke Samenwerkingstafel VGZ-gemeenten
 • Lid Stuurgroep IZA
 • Lid OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
 • Lid GOTPOO (Gemeentelijk Orgaan van Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs)
 • Lid Bestuurlijk Lokaal Educatief Overleg (BLEO) Horst aan de Maas
 • Lid Stuurgroep HIB Stevig Staan
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Afval Samenwerking Limburg (ASL)

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Voorzitter Stichting Limburg 500
 • Ambassadeur VVV Foundation

 • Schrijver voetbalstukken op website In de Hekken

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

2023

Declaraties Roy Bouten 2023
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 54,60      
Februari        
Maart        
April        
Mei        
Juni        
Juli        
Augustus        
September        
Oktober        
November        
December        

2022

Declaraties Roy Bouten 2022
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 9,50      
Februari € 45,79      
Maart € 29,83      
April € 21,47      
Mei € 60,43      
Juni € 100,13      
Juli € 54,53      
Augustus € 50,73      
September        
Oktober € 62,13      
November € 85,88      
December € 45,22      

2021

Declaraties Roy Bouten 2021
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 15,77      
Februari € 9,69      
Maart € 39,52      
April € 28,31      
Mei € 20,52      
Juni € 31,35      
Juli € 71,82      
Augustus € 31,35      
September € 85,50      
Oktober € 40,09      
November € 49,40      
December € 33,44      

2020

Declaraties Roy Bouten 2020
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 151,05      
Februari € 53,96      
Maart € 72,58      
April € 11,40      
Mei € 13,30      
Juni € 34,20      
Juli € 62,51      
Augustus € 43,70      
September € 47,69      
Oktober € 44,46      
November € 24,32      
December € 45,03      

2019

Declaraties Roy Bouten 2019
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Augustus € 14,63      
September € 89,49      
Oktober € 143,83      
November € 204,56      
December € 81,13