4e locoburgemeester

Gezond leven en wonen voor jong en oud

Portefeuille

 • Wonen en wijken
 • Gezondheid en zorg
 • Jeugd en onderwijs (inclusief huisvesting scholen)
 • Werk en inkomen
 • Integratie nieuwe inwoners
 • Arbeidsmigranten

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Lid Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Lid Bestuurlijk ambassadeurs overleg Grip op Onbegrip
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Vitaal & Gezond Regio Noord-Limburg
 • Lid Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
 • Lid landelijke bestuurlijke tafel arbeidsmigranten
 • Lid Bestuurlijke Samenwerkingstafel VGZ-gemeenten
 • Lid Stuurgroep IZA
 • Lid OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
 • Lid GOTPOO (Gemeentelijk Orgaan van Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs)
 • Lid Bestuurlijk Lokaal Educatief Overleg (BLEO) Horst aan de Maas
 • Lid Stuurgroep HIB Stevig Staan
 • Lid Stuurgroep Onderwegwijzer
 • Lid Bestuur Landelijke Vereniging Kleine Kernen
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Afval Samenwerking Limburg (ASL)

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Voorzitter Stichting Limburg 500
 • Ambassadeur VVV Foundation

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

2023

Declaraties Roy Bouten 2023
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 54,60
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

2022

Declaraties Roy Bouten 2022
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 9,50
Februari€ 45,79
Maart€ 29,83
April€ 21,47
Mei€ 60,43
Juni€ 100,13
Juli€ 54,53
Augustus€ 50,73
September
Oktober€ 62,13
November€ 85,88
December€ 45,22

2021

Declaraties Roy Bouten 2021
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 15,77
Februari€ 9,69
Maart€ 39,52
April€ 28,31
Mei€ 20,52
Juni€ 31,35
Juli€ 71,82
Augustus€ 31,35
September€ 85,50
Oktober€ 40,09
November€ 49,40
December€ 33,44

2020

Declaraties Roy Bouten 2020
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 151,05
Februari€ 53,96
Maart€ 72,58
April€ 11,40
Mei€ 13,30
Juni€ 34,20
Juli€ 62,51
Augustus€ 43,70
September€ 47,69
Oktober€ 44,46
November€ 24,32
December€ 45,03

2019

Declaraties Roy Bouten 2019
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Augustus€ 14,63
September€ 89,49
Oktober€ 143,83
November€ 204,56
December€ 81,13