1e locoburgemeester

Toekomstgericht bouwen, werken en ondernemen

Portefeuille: 

 • Klimaatadaptie en water
 • Stikstof en natuur
 • Ruimtelijke ordening, vergunningen en omgevingsplannen
 • Economie (agri, vrijetijdseconomie, industrie, MKB, detailhandel)
 • Bedrijfsterreinen incl. Greenport
 • Bouwen
 • Grondexploitaties en grondbeleid
 • Beheer openbare ruimte

Nevenfuncties

Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
 • Voorzitter Waterpanel Noord
 • Voorzitter Aanjaagteam Waterpanel Noord
 • Vicevoorzitter Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Toerisme & Leisure Regio Noord-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord-Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ondernemen & Innoveren Regio Noord-Limburg
 • Lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
 • Lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
 • Lid Provinciale Overlegtafel Stikstof (namens Regio Noord-Limburg)
 • Lid Regionale Stuurgroep Regiovisie
 • Lid Regiegroep Regio Noord-Limburg
 • Lid Bestuur Stichting Greenports Nederland
 • Lid Stuurgroep FoodNL
 • Lid Taskforce voeding & gezondheid FoodNL
 • Lid Klimaattafel Limburg
 • Lid Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)
 • Lid Stuurgroep Maasgaard
 • Lid Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (BROL)
 • Plaatsvervangend lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur P10

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Geen

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

2022

Declaraties Eric Beurskens 2022
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijk reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 14,84      
Februari € 61,88      
Maart € 160,72      
April € 105,84      
Mei        
Juni € 231,00      
Juli € 132,16      

2021

Declaraties Eric Beurskens 2022
Maand

Reis- en

verblijfkosten zakelijke reizen

Functionele consumpties,

lunches en diners

Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 8,12      
Februari € 24,92      
Maart € 14      
April € 33,04      
Mei € 10,36      
Juni € 178,08      
Juli € 146      
Augustus        
September € 162,96      
Oktober € 119,56      
November        
December € 11,76      

2020

Declaraties Eric Beurskens 2020
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 223,44      
Februari € 126,28      
Maart € 65,80      
April        
Mei        
Juni € 123,48      
Juli € 54,88      
Augustus € 47,60      
September € 169,68      
Oktober        
November € 24,64      
December € 14,56      

2019

Declaraties Eric Beurskens 2019
Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 148,68      
Februari € 320,04      
Maart € 39,48      
April € 182,56      
Mei € 224,28      
Juni        
Juli € 88,20      
Augustus € 91,28      
September € 157,36      
Oktober € 196      
November € 357,68      
December