Wethouder Eric Beurskens

Eric Beurskens

2e loco burgemeester

Eric Beurskens (Essentie)

Telefoon: (077) 477 9777

E-mail: e.beurskens@horstaandemaas.nl 

Portefeuille: Vrijetijdseconomie, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Vergunningen

 • Beheer Openbare Ruimte
 • Verkeer/Infra
 • Mobiliteit/Trendsportal
 • Water
 • Reguliere vergunningverlening WABO
 • Vrijetijdseconomie

Projecten

Station Horst-Sevenum en omgeving, Gebiedsontwikkeling de Peelbergen (inclusief Grandorse), Maasprojecten (o.a. Grubbenvorst-Lottum),  Groene Agenda, 800 jaar Horst aan de Maas,  Kwaliteitsimpuls openbare ruimte, Centrumontwikkeling  Grubbenvorst

Nevenfuncties

Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Trendsportal
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Mobiliteit & Logistiek Regio Noord-Limburg
 • Vicevoorzitter Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Toerisme & Leisure Regio Noord-Limburg
 • Vicevoorzitter Waterpanel Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord-Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ondernemen & Innoveren Regio Noord-Limburg (afhankelijk van agenda)
 • Lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
 • Lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL, afhankelijk van onderwerp)
 • Lid Provinciale Overlegtafel Stikstof (namens Regio Noord-Limburg)
 • Lid Regiegroep MIRT
 • Lid Regio Brabantroute/zuid en IenW / Bestuurlijke adviesgroep A67
 • Lid Aanjaagteam Waterpanel Noord
 • Lid Klimaattafel Limburg
 • Lid Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)
 • Lid Stuurgroep Maasgaard
 • Lid Stuurgroep Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (BROL)
 • Lid Provinciaal Mobiliteits Beraad
 • Plaatsvervangend lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Geen

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

 Declaraties

Gedeclareerde onkosten 2019/2020/2021 wethouder Eric Beurskens
 

Reis- en

verblijfkosten zakelijke reizen

Functionele consumpties,

lunches en diners

Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 148,68 - - -
Februari € 320,04 - - -
Maart € 39,48 - - -
April € 182,56 - - -
Mei € 224,28 - - -
Juni - - - -
Juli € 88,20 - - -
Augustus € 91,28 - - -
September € 157,36 - - -
Oktober € 196,00 - - -
November € 357,68 - - -
December        
2020        
Januari € 223,44 - - -
Februari € 126,28 - - -
Maart

€ 65,80

- - -
April - - - -
Mei - - - -
Juni € 123,48      
Juli € 54,88 - - -
Augustus € 47,60 - - -
September € 169,68 - - -
Oktober - - - -
November € 24,64 - - -
December € 14,56 - - -
2021        
Januari € 8,12 - - -
Februari € 24,92 - - -
Maart € 14,00 - - -
April € 33,04 - - -
Mei € 10,36 - - -
Juni € 178,08 - - -
Juli € 146,00 - - -