1e locoburgemeester

Toekomstgericht bouwen, werken en ondernemen

Portefeuille: 

 • Klimaatadaptie en water
 • Stikstof en natuur
 • Ruimtelijke ordening, vergunningen en omgevingsplannen
 • Economie (agri, vrijetijdseconomie, industrie, MKB, detailhandel)
 • Bedrijfsterreinen incl. Greenport
 • Bouwen
 • Grondexploitaties en grondbeleid
 • Beheer openbare ruimte

Nevenfuncties

Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
 • Voorzitter Waterpanel Noord
 • Voorzitter Aanjaagteam Waterpanel Noord
 • Vice-voorzitter Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Toerisme & Leisure Regio Noord-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ruimte en Wonen Regio Noord-Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ondernemen & Innoveren Noord-Limburg
 • Lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
 • Lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
 • Lid Regiegroep Regio Noord-Limburg
 • Lid Raad van Advies Stichting Greenports Nederland
 • Plaatsvervangend lid Stuurgroep FoodNL
 • Lid Taskforce voeding & gezondheid FoodNL
 • Lid Klimaatadaptatie tafel Limburg
 • Lid Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)
 • Lid Stuurgroep Maasgaard
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (BROL)
 • Plaatsvervangend lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur P10

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Geen

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Overige deelname coöperaties/vennootschappen

 • Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 • BV Bodemzorg Limburg

Overige deelname aandelen

Waterleidingmaatschappij Limburg

Declaraties

2022

Declaraties Eric Beurskens 2022
MaandReis- en verblijfkosten zakelijk reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 14,84
Februari€ 61,88
Maart€ 160,72
April€ 105,84
Mei
Juni€ 231,00
Juli€ 132,16

2021

Declaraties Eric Beurskens 2021
Maand

Reis- en

verblijfkosten zakelijke reizen

Functionele consumpties,

lunches en diners

Opleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 8,12
Februari€ 24,92
Maart€ 14
April€ 33,04
Mei€ 10,36
Juni€ 178,08
Juli€ 146
Augustus
September€ 162,96
Oktober€ 119,56
November
December€ 11,76

2020

Declaraties Eric Beurskens 2020
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 223,44
Februari€ 126,28
Maart€ 65,80
April
Mei
Juni€ 123,48
Juli€ 54,88
Augustus€ 47,60
September€ 169,68
Oktober
November€ 24,64
December€ 14,56

2019

Declaraties Eric Beurskens 2019
MaandReis- en verblijfkosten zakelijke reizenFunctionele consumpties, lunches en dinersOpleidingen/ trainingenOverig
Januari€ 148,68
Februari€ 320,04
Maart€ 39,48
April€ 182,56
Mei€ 224,28
Juni
Juli€ 88,20
Augustus€ 91,28
September€ 157,36
Oktober€ 196
November€ 357,68
December