2e locoburgemeester

Krachtig samen leven in een slagvaardige gemeente

Portefeuille:

 • Dienstverlening, digitalisering en organisatieontwikkeling
 • Overheids-/maatschappelijke participatie (verenigingen, dorpsraden en Right to challenge)
 • Sport
 • Kunst & cultuur, monumentenzorg, cultureel erfgoed
 • Maatschappelijk vastgoed & accommodaties (incl. begraafplaats)
 • Financiën

Nevenfuncties

Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
 • Lid Bestuurlijk Overleg Cultuurregio Noord-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Samenwerking Sportgebied / Regioplan Sport
 • Lid Stuurgroep Sportregio
 • Lid Stuurgroep Sport aan de Maas
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Penningmeester Stichting Kwaliteitskring Limburg (SKL)

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties 

2022

Gedeclareerde onkosten 2022
Maand

Reis- en
verblijfkosten
zakelijke reizen

Functionele
consumpties,
lunches en 
diners

Opleidingen
en
trainingen

Overig
Januari        
Februari        
Maart        
April        
Mei        
Juni        
Juli € 25,27      
Augustus        
September € 21,47      
Oktober € 24,13      
November € 25,27      
December        

*Wethouder vanaf 1 juli 2022.