2e locoburgemeester

Krachtig samen leven in een slagvaardige gemeente

Portefeuille:

 • Dienstverlening, digitalisering en organisatieontwikkeling
 • Overheids-/maatschappelijke participatie (verenigingen, dorpsraden en Right to challenge)
 • Sport
 • Kunst & cultuur, monumentenzorg, cultureel erfgoed
 • Maatschappelijk vastgoed & accommodaties (incl. begraafplaats)
 • Financiën

Nevenfuncties

Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
 • Lid Bestuurlijk Overleg Cultuurregio Noord-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Samenwerking Sportgebied / Regioplan Sport
 • Lid Stuurgroep Sportregio
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Penningmeester Stichting Kwaliteitskring Limburg (SKL)

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen