Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken.

VOG aanvragen

  • U vraagt een VOG aan bij de gemeente met het aanvraagformulier VOG. Dit formulier krijgt u meestal van degene die om de verklaring vraagt.
  • U maakt een afspraak op het gemeentehuis.
  • U krijgt de VOG of de afwijzing 2 tot 4 weken na de aanvraag per post thuisgestuurd.

Meenemen

Extra meenemen als u voor iemand anders een VOG aanvraagt

U mag voor iemand anders een VOG aanvragen in het gemeentehuis. Of iemand anders voor u. Dat kan alleen met een machtiging. De gemachtigde neemt dan ook mee:

  • uw eigen identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een rijbewijs
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon voor wie u een VOG aanvraagt
  • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

Prijs

  • € 41,35
  • Voor vrijwilligers: de organisatie waar u voor werkt kan een VOG meestal gratis online voor u aanvragen.

Voor werkgevers, verenigingen of stichtingen