Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen de gemeente Horst aan de Maas? Of verhuist u naar Horst aan de Maas? Dan geeft u uw verhuizing bij ons door.
Een verhuizing doorgeven kan maximaal 28 dagen voordat u verhuist tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan telt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft als verhuisdatum.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Uw eigen verhuizing doorgeven

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.

Voor iemand anders doorgeven

Dat kan voor:

 • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
 • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Uw vriend of vriendin geeft de verhuizing zelf door.

Prijs

Gratis

Woont er al iemand op uw adres?

Dan moet u bij het doorgeven van de verhuizing bewijzen dat diegene toestemming geeft dat u daar woont. Meestal staat de naam van diegene op het koopcontract of huurcontract. We noemen dit de hoofdbewoner. U kunt dit op 2 manieren bewijzen:

 • Tijdens het invullen van de digitale verhuismelding logt de hoofdbewoner in met zijn of haar DigiD om toestemming te geven.
 • De hoofdbewoner vult het formulier 'Verklaring hoofdbewoner' in. U stuurt het ingevulde formulier mee met uw digitale verhuismelding. Of u neemt het formulier mee als u in het gemeentehuis uw verhuizing doorgeeft.

Goed om te weten

 • Geeft u later dan 5 dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door? Dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen of studiefinanciering.
 • U ontvangt een bevestiging op het nieuwe adres. 
 • U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheidexterne-link-icoon.
 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Horst aan de Maas? U hoeft zich niet uit te schrijven bij de oude gemeente. Dit gebeurt automatisch.
 • Persoonlijk doorgeven kan ook. U maakt dan een afspraakexterne-link-icoon. Neem een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) mee.
 • Wij geven uw verhuizing door aan instanties die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van wettelijke taken. Dan lopen zaken zoals uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door.
 • Op MijnOverheidexterne-link-icoon ziet u welke organisaties uw gegevens gebruiken. U heeft DigiD nodig om in te loggen op MijnOverheid. 
 • Op MijnOverheidexterne-link-icoon ziet u bij uw gegevens het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres.
 • Heeft u geen DigiD? Op Wiekrijgtmijngegevens.nlexterne-link-icoon ziet u een algemeen overzicht van organisaties die uw gegevens kunnen krijgen.