Uittreksel BRP

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Horst aan de Maas woont? Dan vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan.
U betaalt via onze internetkassa (iDEAL). U krijgt het uittreksel met de post thuisgestuurd. Dit duurt vaak 5 tot 14 dagen.

Aanvragen

Digitaal

U kunt een uittreksel uit de basisregistratie personen digitaal aanvragen met uw DigiD. U betaalt dan direct met iDEAL voor het uittreksel. U krijgt het uittreksel met de post thuisgestuurd. Dit duurt 5 tot 14 dagen.

Heeft het spoed?

Maak een afspraakexterne-link-icoon voor een aanvraag bij de balie. U krijgt het uittreksel na uw afspraak meteen mee. Neem uw pinpas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Persoonlijk aanvragen op gemeentehuis

Maak een afspraakexterne-link-icoon voor een aanvraag bij de balie. U krijgt het uittreksel na uw afspraak meteen mee. Neem uw pinpas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Een gezinsuittreksel kunt u alleen bij de balie aanvragen. Hierop staan uw echtgenoot/ echtgenote/ geregistreerd partner en uw eventuele kinderen jonger dan 18 jaar.

Aanvragen met machtiging

U mag voor iemand anders een uittreksel aanvragen in het gemeentehuis. Of iemand anders voor u. Dat kan alleen met een machtiging. Maak hiervoor een afspraakexterne-link-icoon. De gemachtigde neemt deze 3 documenten mee naar de afspraak:

 • eigen legitimatiebewijs
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon op het uittreksel
 • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

Wie kan een uittreksel aanvragen?

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont (jonger dan 16 jaar)
 • Iemand die hiervoor gemachtigd is
 • Curator voor curatele
 • Als erfgenaam of wettelijk vertegenwoordiger kunt u een uittreksel voor iemand anders aanvragen (meenemen: kopie geldig identiteitsbewijs van deze persoon)

Prijs

 • Uittreksel BRP (1 persoon, via internet): € 5,20
 • Uittreksel BRP (1 persoon, aan de balie): € 7,80
 • Gezinsuittreksel BRP (meer personen, aan de balie): € 10,30
 • Internationaal uittreksel BRP (meer talen): € 13,95

Een uittreksel voor uw ouderdomspensioen is gratis. Neem bij de aanvraag de brief van het pensioenfonds mee.