Uitslag verkiezingen

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 2023 in de gemeente Horst aan de Maas.

Uitslag gemeente Horst aan de Maas

Op donderdag 16 maart heeft het gemeentelijk stembureau de uitslag voor de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Het verslag van de vergadering staat in het proces-verbaal. In het proces-verbaal staan ook de uitslag en de voorkeurstemmen.

Opkomst

  • 62,82% van de mensen die mochten stemmen voor de Provinciale Staten heeft gestemd.
  • 56,82% van de mensen die mochten stemmen voor de waterschapsverkiezingen heeft gestemd. 

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen Horst aan de Maas in aantallen per partij
Partij Aantal stemmen
CDA 2.678
Forum voor Democratie 466
PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.580
VVD 1.790
SP (Socialistische Partij) 1.578
GROENLINKS 1.466
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.404
D66 1.321
LOKAAL-LIMBURG 396
Partij voor de Dieren 533
50PLUS 236
ChristenUnie 143
BBB 5.695
Limburgse Senioren Partij (LSP) 222
Belang van Nederland (BVNL) 421
AWP voor Water, Klimaat en Natuur 94
JA21 845
Omzien! 101

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen per partij per kandidaat

Uitslag waterschapsverkiezingen

Uitslag waterschapsverkiezingen Horst aan de Maas in aantallen per partij

Partij Aantal stemmen
Waterbelang Parkstad 170
Water Natuurlijk 3.071
Waterbelang Westelijke Mijnstreek 30
Waterbelang Midden-Limburg 180
VVD 1.705
Waterbelang Heuvelland 50
Lokaal Limburg 1.956
Waterbelang Venlo 390
Waterbelang Land van Weert + Leudal 12
Waterbelang Maastricht 16
Waterbelang Venray en Maasduinen 674
Waterbelang Horst-Helden-Beesel 5.151
50PLUS 264
Belang van Nederland (BVNL) 677
Partij voor de Dieren 1.035
Partij voor Water Veiligheid 143
BBB 3.885
AWP voor water, klimaat en natuur 593

Uitslag waterschapsverkiezingen per partij en per kandidaat

Volledige uitslagen

In de bestanden hierna vindt u de volledige uitslagen. Het csv-bestand is het onbewerkte stemresultaat. 

Processen-verbaal per stemlokaal

In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.

Bekijken

U kunt de processen-verbaal ook op het gemeentehuis bekijken. Dit kan bij de receptie.

De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Neem dan contact op met de gemeente. We zoeken dan samen met u een manier waarop u de bestanden goed kunt bekijken.

Processen-verbaal per stemlokaal Provinciale Statenverkiezingen

Processen-verbaal per stemlokaal waterschapsverkiezingen