Uitkering en bijstand

Heeft u een laag inkomen, (tijdelijk) geen werk of bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u een uitkering aanvragen. Op welke uitkering u recht hebt, hangt af van uw situatie. Stel uw vraag en wij bellen u binnen 3 tot 5 werkdagen terug. We bespreken uw situatie dan graag met u in een telefoongesprek.

Uitkering aanvragen bij de gemeente

Bijstandsuitkering

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u geen of te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. 

Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkeringexterne-link-icoon op Rijksoverheid.nl.

Bijstand voor zelfstandig ondernemers

Als uw bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen (bbz)externe-link-icoon aanvragen. U vraagt een bbz-uitkering aan bij de gemeente.

IOAW-uitkering (50 jaar of ouder)

Bent u geboren voor 1 januari 1965 en werkloos geworden na uw 50e verjaardag? Dan hebt u misschien recht op een IOAW-uitkering. Voor een IOAW-uitkering vraagt u ook een bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

IOAZ-uitkering (zelfstandig ondernemer, 55 jaar of ouder)

Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? En moet u uw bedrijf noodgedwongen sluiten? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. 

Wijzigen of beëindigen uitkering

Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

  • De gemeente controleert regelmatig u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. We kunnen u daarvoor uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Ook kunnen we vragen om informatie over uw situatie.
  • Ook zonder dat de gemeente hierom vraagt moet u wijzigingen doorgeven aan de gemeente.
  • Wijzigingen niet doorgeven kan gevolgen hebben voor uw uitkering.
  • Wilt u misschien samenwonen met uw partner? En vindt u het nog te vroeg om uw woning op te zeggen? Dan kunt u misschien meedoen aan 'samenwonen op proef'. 

Wijziging doorgeven

Bel ons op  077 - 477 97 77.

Fraude

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Denkt u dat iemand zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u uitkeringsfraude melden bij de gemeente.

Uitkeringen bij andere overheidsorganisaties

Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij het UWVexterne-link-icoon

Dan kunt u misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. U vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan bij het UWVexterne-link-icoon

Kreeg u voor uw 18e een ziekte of handicap? En kunt u daardoor nu en in de toekomst niet werken? Dan kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen. U vraagt een Wajong-uitkering aan bij UWVexterne-link-icoon
Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. De gemeente kan u verder helpen met studie of werk. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen op de dag dat u 18 jaar wordt. 

Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En hebt u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Dit is een bijstandsuitkering voor ouderen. Meer informatie over de AIO-aanvulling vindt u op de website van de SVBexterne-link-icoon.