Subsidie verwijderen houtkachel of open haard

Wilt u uw hout- of pelletkachel of open haard en rookkanaal wegdoen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen van de gemeente.
Vraag subsidie aan voordat u de houtkachel of open haard verwijdert. U kunt achteraf geen subsidie krijgen.

Wanneer kan ik subsidie krijgen?

 • Uw woning staat in de gemeente Horst aan de Maas;
 • U bent eigenaar van de woning waarin de hout- of pelletkachel of open haard staat;
 • U heeft een werkende hout- of pelletkachel of open haard in uw woning op het moment dat u de subsidie aanvraagt;
 • Uw hout- of pelletkachel of open haard is aangesloten op het rookkanaal;
 • U verwijdert ook het rookkanaal of u maakt het onbruikbaar;
 • Aanvragen kan totdat het subsidiegeld op is;
 • Alle eisen en voorwaarden staan in de Subsidieregeling verwijderen rookkanalen, kachels en open haarden gemeente Horst aan de Maasexterne-link-icoon.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

 • U krijgt maximaal € 1.500 voor het verwijderen van de hout- of pelletkachel of open haard en het voor het verwijderen of onbruikbaar maken van het rookkanaal. Een voorbeeld: het verwijderen kost € 800. U krijgt € 800 subsidie. Het verwijderen kost € 2.000. U krijgt € 1.500 subsidie en betaalt zelf € 500;
 • U kunt per adres voor maximaal 1 hout- of pelletkachel of open haard een aanvraag doen.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:

 • Foto’s van de hout- of pelletkachel en de omgeving eromheen. Op de foto moet goed te zien zijn dat de kachel of open haard nog aangesloten is op een rookkanaal. En dat dit zo is op het moment dat u de aanvraag doet. Bijvoorbeeld door de datum op de foto te laten zien;
 • Offerte voor het verwijderen van de hout- of pelletkachel of open haard en het verwijderen of dichtmaken van het rookkanaal;
 • Eigendomsbewijs van uw woning, bijvoorbeeld eigendomsinformatie van het Kadaster of een kopie van de akte van levering. Let op: een hypotheekakte is geen eigendomsbewijs!

Heeft u gehoord dat u subsidie krijgt? Lees dan verderop wat u na afloop van de werkzaamheden moet doen om de subsidie te krijgen. 

Na uw aanvraag

We doen ons best om u binnen 8 weken te laten weten of u subsidie krijgt. Binnen 6 maanden na het besluit moet u dan het werk laten doen en het bewijs hiervan naar de gemeente opsturen. Gebruik hiervoor het formulier Gereed melden. Hebt u dit gedaan en klopt alles? Dan krijgt u het subsidiegeld. 

Opsturen na het besluit

Stuur binnen 6 maanden na het besluit deze informatie naar ons op met het formulier Gereed melden:

 • De rekening van de werkzaamheden. Hierop staat wat er is gedaan;
 • Foto’s van de nieuwe situatie:
  • Foto van de omgeving zonder hout- of pelletkachel of open haard
  • Foto van het verwijderde of onbruikbaar gemaakte rookkanaal
 • Heeft u meer dan 10 m3 sloopafval of zit er mogelijk asbest in uw rookkanaal? Dan stuurt u ook de melding sloopactiviteit mee en de reactie van de gemeente.