Subsidie muziekonderwijs

Geeft uw muziekvereniging muziekonderwijs aan leerlingen tot 18 jaar? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. U vraagt elk jaar opnieuw subsidie aan.

Voorwaarden

 • De muziekdocent heeft een diploma.
 • De muziekles leidt op voor een diploma.
 • U krijgt subsidie voor leerlingen die in 2024 muziekonderwijs volgen en geboren zijn in 2006 of later.
 • U kunt tot 1 oktober 2023 subsidie aanvragen voor 2024.
 • U stuurt van alle docenten een kopie van het diploma of de certificaten.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:

 • Het nummer Kamer van Koophandel van uw organisatie;
 • Het bankrekeningnummer van uw organisatie;
 • Een kopie, foto of scan van het diploma of de certificaten van de muziekdocenten;
 • Per diploma waarvoor u in 2024 opleidt het aantal leerlingen geboren in 2006 of later;
 • De opleidingskosten. Opleidingskosten zijn bijvoorbeeld docentkosten of kosten voor de praktijk- en theorie-examens. Huisvestingskosten vallen hier niet onder.

Inloggen

U logt voor de aanvraag in met eHerkenning of DigiD. Met eHerkenning (voor organisaties en bedrijven) en DigiD identificeert u zich digitaal. Zo weten dat u het echt zelf bent.

 • Heeft uw muziekvereniging eHerkenning? Dan kunt u met eHerkenning inloggen.
 • Heeft uw muziekvereniging geen eHerkenning? Dan kunt u als bestuurslid met uw persoonlijke DigiD inloggen.