Strooien

Waar strooit de gemeente?

De gemeente strooit op de belangrijkste wegen in de gemeente. Dit zijn:

  • Hoofdwegen
  • Verbindingswegen naar de dorpen
  • Busroutes
  • Wijkontsluitingswegen (de belangrijkste wegen in en uit een wijk)
  • Fietspaden langs hoofdwegen, verbindingswegen naar de dorpen, busroutes en wijkontsluitingswegen
  • Fietspaden naar scholen (schoolroutes)

Wanneer strooit de gemeente?

De gemeente probeert gladde wegen zo veel mogelijk te voorkomen. We strooien dus voordat het glad wordt. We meten zelf de temperatuur (ook van het wegdek) en krijgen advies van de meteorologen van Meteoconsult.

Wat kunt u zelf doen?

Helpt u mee de stoep of straat in uw buurt sneeuwvrij te houden? Voor uzelf, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld ouderen en post- en pakketbezorgers.

  • Veeg sneeuw zelf van de stoep of straat voor uw woning.
  • Strooi zelf op de stoep of straat voor uw woning. Veel winkels verkopen in de winter emmers strooizout. U kunt geen strooizout bij de gemeente kopen.
  • Help uw buren als zij zelf de stoep niet kunnen vegen of strooien.
  • Heeft de gemeente een belangrijke weg gemist in de strooiroute die we normaal wel strooien? Maak een melding bij de gemeente.