Stimuleringsfonds voor ondernemers

Bent u ondernemer in de agribusiness, vrijetijdseconomie of in het mkb? En heeft u een innovatief project? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

Voorwaarden

De gemeente wil ondernemers met innovatieve projecten ondersteunen. Dit doet de gemeente met het Stimuleringsfonds. Hiervoor gelden deze voorwaarden:

  • Uw project draagt met innovatie en kennisontwikkeling bij aan een duurzame agribusiness, vrijetijdseconomie en/ of het mkb.
  • U kunt voor uw project een eenmalige bijdrage aanvragen.
  • Uw project heeft duidelijke doelen die vooraf bekend zijn.
  • U verantwoordt achteraf de resultaten van uw project in een eindrapportage.
  • U kunt voor maximaal 50% van de kosten van uw project een bijdrage vragen. Dit betekent maximaal € 5.000 voor een individuele aanvraag en maximaal € 10.000 voor een collectieve aanvraag.
  • De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.
  • Lees alle regels in de beleidsnota Stimuleringsfonds agrarische sector, vrijetijdseconomie en overig mkbexterne-link-icoon.

Bijdrage aanvragen

  • U vraagt uiterlijk 6 weken voor de start van het project een bijdrage.
  • Stuur met uw aanvraag een uittreksel KvK mee en een projectbegroting.
  • Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Verantwoording

U verantwoordt achteraf de resultaten van het project in een eindrapportage. Dit doet u met het formulier verantwoorden stimuleringsfonds ondernemersexterne-link-icoon.