Standplaatsvergunning

Wilt u een standplaats om bijvoorbeeld ijs, asperges of bloemen te verkopen? Of wilt u met een kraam aandacht vragen voor uw vereniging, school of stichting? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Soorten standplaatsen

 • Vaste standplaats: een vaste plaats voor minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. U gebruikt de standplaats minimaal 1 dagdeel per week.
 • Tijdelijke seizoenstandplaats: een vaste plaats voor de verkoop van seizoensgebonden goederen. De vergunning geldt maximaal 6 maanden.
 • Maatschappelijke standplaats: een standplaats voor bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, scholen en politieke partijen met een maatschappelijk of sociaal doel of activiteiten op het gebied van gezondheid.
 • Incidentele standplaats: een standplaats voor maximaal 1 dag per maand en 12 dagen per kalenderjaar. Een incidentele standplaats tijdens carnaval mag u maximaal 3 dagen gebruiken.

Geen standplaatsvergunning nodig

 • Agrarische ondernemingen mogen eigen producten op het eigen terrein verkopen.
 • Bedrijven mogen binnen 2 meter van de eigen gevel een uitstalling of kraam plaatsen voor de verkoop van eigen producten.
 • Voor een plaats op een markt heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig.
 • Voor een standplaats op een evenement heeft u geen aparte vergunning nodig. Standplaatsen op een evenement zijn onderdeel van de evenementenvergunning. 

Prijs

€ 47,50

Precariobelasting

U betaalt voor uw standplaats ook precariobelasting. U betaalt precariobelasting als u gebruik maakt van openbare grond. Bijvoorbeeld als u een terras heeft of een standplaats.

Voor een standplaats binnen de bebouwde kom van Horst of Sevenum:

 • per dagdeel: € 7,30
 • per kwartaal voor een 'vaste dagdeelstandplaats': € 81,50
 • per kwartaal voor een 'vaste dagstandplaats': € 162,20

Voor alle andere plaatsen:

 • per dagdeel: € 3,75
 • per kwartaal voor een 'vaste dagdeelstandplaats': € 41,25
 • per kwartaal voor een 'vaste dagstandplaats': € 82,55

Meer informatie?