Snoeiafval verbranden

Ondernemers mogen snoeiafval of plantenresten van hun kwekerij, fruitteeltbedrijf of landbouwbedrijf tussen 1 oktober en 30 april verbranden.

Inwoners kunnen snoeiafval gratis inleveren bij Kurstjens Recycling BV of in 1 van de tuinkorven.

Van 1 mei tot 30 september mag u geen snoeiafval verbranden. U kunt uw snoeiafval of plantenresten naar een recyclebedrijf brengen.

Voorwaarden

 • U heeft een kwekerij, fruitteeltbedrijf of landbouwbedrijf en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U stookt maximaal 1 brandstapel tegelijk.
 • U stookt tussen 1 oktober en 30 april op maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
 • U stookt alleen op de plaats die u in de melding heeft doorgegeven.
 • U steekt de brandstapel aan met stro of papier en een handfakkel of gasbrander.
 • Iemand van 18 jaar of ouder houdt de brandstapel voortdurend onder controle zolang de stapel brandt of smeult.
 • U zorgt dat er blusmiddelen aanwezig zijn.
 • U belt meteen de brandweer (112) als u de brand niet meer onder controle heeft. Wacht hier niet te lang mee. Let ook op mist of een harde wind.
 • U verwijdert de as binnen 2 dagen. U voert de as af als bedrijfsafval.
 • De brandstapel is maximaal 25 m3 groot en bestaat uit gerooid, gesnoeid of ziek hout en plantenresten. De brandstapel staat minimaal:
  • op 10 meter afstand van het oppervlaktewater
  • op 30 meter afstand van gebouwen en objecten
  • op 50 meter afstand van de openbare weg
  • op 100 meter afstand van bos, hei of brandgevaarlijke objecten.