Slopen of asbest verwijderen

Verwijdert u asbest tijdens bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden? Of heeft u meer dan 10 m3 bouwafval of sloopafval? Dan doet u een melding sloopactiviteit via het omgevingsloket. Een sloopvergunning is dan niet nodig. Doe de melding 4 weken voor u begint met de werkzaamheden. Een melding sloopactiviteit is gratis.
Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden? Dan kunt u de sloopmelding tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning doen.

Uw melding voorbereiden

Vul het meldingsformulier helemaal in en stuur alle verplichte bijlagen mee. Een niet volledig ingevuld meldingsformulier nemen wij niet in behandeling. De bijlagen zijn bijvoorbeeld:

  • Asbestinventarisatierapport;
  • Sloopveiligheidsplan;
  • Trillingsonderzoek of een akoestisch onderzoek.

Reactie

Binnen 3 weken nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen van het omgevingsloket hoort u of uw melding voldoet aan de eisen. Voldoet de melding niet, dan vraagt de gemeente u om aanvullende gegevens. In bijzondere gevallen verkort de gemeente de termijn tot 5 werkdagen, bijvoorbeeld als:

  • er een directe noodzaak is om te slopen;
  • als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit;
  • het gebouw anders onnodig leeg komt te staan;
  • u zelf de geschroefde asbesthoudende platen, vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking (geen dakleien) uit uw woning verwijdert;
  • de totale hoeveelheid asbest die u uit uw woning verwijdert niet meer dan 35 m2 bedraagt.

Melden begin en eind sloopwerkzaamheden

Vooraf

Minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de sloopwerkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. U meldt dit telefonisch op 077 - 477 97 77.

Achteraf

Zijn de sloopwerkzaamheden klaar? Dan meldt u dat binnen 1 werkdag op 077 - 477 97 77.