Slopen of asbest verwijderen

Meesturen en reactie

Vul het meldingsformulier helemaal in en stuur alle verplichte bijlagen mee. Een niet volledig ingevuld meldingsformulier nemen wij niet in behandeling. De bijlagen zijn bijvoorbeeld:

  • Asbestinventarisatierapport
  • Sloopveiligheidsplan
  • Trillingsonderzoek of een akoestisch onderzoek

Reactie van de gemeente

Binnen 3 weken nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen van het omgevingsloket hoort u of uw melding voldoet aan de eisen. Voldoet de melding niet, dan vraagt de gemeente u om aanvullende gegevens. In bijzondere gevallen verkort de gemeente de termijn tot 5 werkdagen, als:

  • er een directe noodzaak is om te slopen
  • als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit
  • het gebouw anders onnodig leeg komt te staan
  • u zelf de geschroefde asbesthoudende platen, vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking (geen dakleien) uit uw woning verwijdert
  • de totale hoeveelheid asbest die u uit uw woning verwijdert niet meer dan 35 m2 bedraagt.

Principeverzoek

Twijfelt u na een vergunningscheck nog? Wij kunnen vooraf uw plannen toetsen via een principeverzoek. Bij een principeverzoek legt u uw (bouw)plannen voor aan de gemeente voordat u een omgevingsvergunning, wijzigingsplan of bestemmingsplan aanvraagt. U laat dan de gemeente vooraf toetsen of de gemeente in principe positief staat tegenover uw plan.

Vragen? Bel ons op (077) 477 9777.

Melden begin en eind sloopwerkzaamheden

Vooraf

Minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de sloopwerkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. U meldt dit telefonisch op (077) 477 9777.

Achteraf

Zijn de sloopwerkzaamheden klaar? Dan meldt u dat binnen 1 werkdag op (077) 477 9777.