Raadsfeiten

  • Openbaarmaking brieven aan de gemeenteraad

    Brieven aan de gemeenteraad zijn voortaan in principe openbaar en kunnen via het raadsportaal ingezien worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor privacygevoelige brieven. Wanneer u een brief aan de gemeenteraad stuurt, is het goed om te weten dat het presidium van de raad deze nieuwe procedure vastgesteld heeft.