Raadsavond 4 juni 2024

Gemeentehuis
04 juni 2024 - 04 juni 2024
Agenda gemeente

Op dinsdag 4 juni komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens deze vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de mogelijkheden voor een nieuwe vergaderstructuur en -cultuur voor de raad.

Raadsavond

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan de orde het spreekrecht van de (burger)raadsleden en de informatieve behandeling van de raadsvoorstellen van de vergadering van 18 juni. Over deze zaken kunt u ook inspreken tijdens deze vergadering. Kijk voor een volledige agenda in het raadsportaal.externe-link-icoon

Inspreken

Wilt u inspreken over de betreffende raadsvoorstellen? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier (06–51 85 28 91 / griffier@horstaandemaas.nl).

Themasessie: Vergaderstructuur en cultuur

Het presidium (overleg van fractievoorzitters) wil meer ruimte voor het kaderstellend debat over belangrijke thema’s tijdens de raadsavonden. Dit betekent onder meer dat er een andere vergaderopzet en vergadercultuur nodig is. De raad bespreekt tijdens deze themasessie de mogelijkheden voor zo’n nieuwe opzet.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie in het raadsportaalexterne-link-icoon. De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen via het raadsportaalexterne-link-icoon en facebookexterne-link-icoon.