Raadsavond 28 mei 2024

Gemeentehuis
28 mei 2024 - 28 mei 2024
Agenda gemeente

Op dinsdag 28 mei komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens deze raadsavond kunt u ook inspreken tijdens het burgerpodium.

Raadsavond

Onderdeel van deze raadsavond is het burgerpodium. Tijdens het burgerpodium kunnen inwoners inspreken en dat kan ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Verder komen o.a. aan de orde het spreekrecht van de (burger)raadsleden en de ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven. Over deze zaken kunt u ook inspreken tijdens deze vergadering. Kijk voor een volledige agenda in het raadsportaal.externe-link-icoon

Inspreken

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium of inspreken over een van de agendapunten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier (06–51 85 28 91 / griffier@horstaandemaas.nl). 

Meer informatie

Meer informatie leest u in het raadsportaalexterne-link-icoon. De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen via het raadsportaalexterne-link-icoon en Facebookexterne-link-icoon.