Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u zorg of hulp in de huishouding nodig door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom? Dan kunt u misschien een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Aanvragen

 • U vraagt een gesprek voor hulp aan bij de gemeente.
 • Kiest u voor een pgb? Dan stelt u samen met de gemeente een plan van aanpak op. Dit noemen we het leefzorgplan.
 • Lees de toelichting op het pgb-budgetplan. Hierin staat uitleg over het pgb en het budgetplan.
 • U vult het budgetplan in. Het budgetplan hoort bij uw leefzorgplan.
 • De gemeente bepaalt met het budgetplan hoeveel geld u krijgt voor uw pgb. Het pgb is nooit hoger dan de gemiddelde kosten van vergelijkbare zorg in natura. Voor zorg die u krijgt van iemand uit uw sociaal netwerk rekent de gemeente het wettelijk minimumuurloon.

Kiezen voor een pgb

Soms past een pgb beter bij de zorg die u nodig heeft dan zorg in natura. Bijvoorbeeld als:

 • u de zorg niet via de gebruikelijke voorzieningen kunt krijgen
 • u zelf uw zorgverlener wilt kiezen en daarmee afspraken wilt maken
 • de zorg niet goed vooraf niet te plannen is, of op ongebruikelijke tijden nodig is
 • u 24 uurshulp op afroep nodig heeft
 • u de zorg van een vaste hulpverlener nodig heeft.

Denkt u erover om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een pgb? Voor het beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Bekijk wat u moet weten en kunnen als budgethouder (Rijksoverheid.nl)externe-link-icoon

Uitbetalen pgb

 • Uw zorgverlener stuurt de rekening naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • U geeft de SVB toestemming om de rekening te betalen.
 • De SVB betaalt uw zorgverlener direct uit uw pgb.

Eigen bijdrage

 • U betaalt een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen.
 • De eigen bijdrage is € 19 per maand.
 • U krijgt van het Centraal Administratiekantoor (CAK) een rekening voor de eigen bijdrage.

U betaalt geen eigen bijdrage:

 • voor een rolstoel
 • voor arbeidsmatige dagbesteding
 • voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • als u samenwoont of getrouwd bent en u of uw partner jonger is dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd).

Geen pgb

U kunt geen pgb krijgen voor:

 • een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen
 • een jongere die met een machtiging is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie.