Overige subsidies voor verenigingen

U kunt bij de gemeente, de provincie, INTERREG en landelijke organisaties misschien ook subsidie of andere steun aanvragen voor uw vereniging of organisatie.

Subsidies van de gemeente

Subsidie zelfwerkzaamheid

Voor een inwonersinitiatief waarmee u de leefomgeving in uw dorp verbetert kunt u subsidie zelfwerkzaamheid aanvragen.

Voorwaarden

  • U voert het initiatief zelf uit.
  • U heeft een begroting waarin u onder meer de materiaalkosten noemt en het aantal uren dat vrijwilligers aan het initiatief besteden (arbeidsuren).
  • U heeft draagvlak voor uw initiatief in het dorp.

Garantiesubsidie

U kunt een garantiesubsidie aanvragen als u een evenement organiseert. De gemeente stelt zich dan garant voor een deel van de kosten als het evenement door onvoorziene omstandigheden verlies maakt.

Voorwaarden

  • U vraagt de subsidie uiterlijk 8 weken voor het evenement aan.
  • De gemeente beslist binnen 6 weken.
  • U kunt alleen gebruikmaken van de subsidie als u door onvoorziene omstandigheden verlies maakt op uw evenement.

Budgetsubsidie

U kunt budgetsubsidie aanvragen voor uw professionele organisatie als u beleid van de gemeente helpt uitvoeren. 

Provincie Limburg

U kunt misschien ook bij de provincie Limburg subsidie aanvragen voor uw vrijwilligersorganisatie of non-profitorganisatie. Denk aan projecten voor het behoud van klein Limburgs erfgoed of bomen planten.

INTERREG

Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten kunnen subsidie krijgen van INTERREG. INTERREG steunt samenwerkingsprojecten in de grensregio's.

Landelijke subsidies en regelingen

Landelijke organisaties helpen ook non-profitorganisaties, culturele en creatieve instellingen. Soms met geld of een lening. Maar ook door zaken makkelijker te maken of door u voor te stellen aan mensen die u met uw plannen kunnen helpen. Er zijn handige checkers en subsidiewijzers zodat u snel kunt zien of een regeling voor u interessant is.