Mevrouw Thea van de Moosdijk-Wijnhoven (66) uit Horst

Mevrouw Thea van de Moosdijk-Wijnhoven (66) uit Horst kreeg op woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ruiterclub Wittenhorst

Mevrouw Van de Moosdijk was van 1980 tot 1986 secretaris van Ruiterclub Wittenhorst. Deze functie vroeg veel tijd en aandacht. Haar onvoorwaardelijke inzet en accuratesse was bij velen bekend. Dit was het kringbestuur aanleiding haar te vragen het secretariaat voor de Kring Noord-Limburg op zich te nemen (de koepelorganisatie van paardensportverenigingen in Noord-Limburg). Dit heeft ze in dezelfde periode een aantal jaren gedaan.

Mantelzorg

In 2006/2007 vatten de heer en mevrouw Van de Moosdijk het plan op van Deurne weer naar Horst te verhuizen. De voornaamste reden was dat de ouders van mevrouw Van de Moosdijk inmiddels op leeftijd waren en meer aandacht en verzorging nodig hadden. Mevrouw Van de Moosdijk zegde haar baan op en kreeg zo meer tijd voor de mantelzorg voor haar ouders die toen nog zelfstandig woonden. Deze taak kostte steeds meer tijd. Voordat haar ouders geplaatst konden worden in een zorgwoning had mevrouw Van de Moosdijk ongeveer driekwart weektaak aan de zorg voor haar ouders en alles wat geregeld moest worden. En ook toen haar ouders eenmaal in een zorgwoning woonden bleef mevrouw Van de Moosdijk tot aan hun overlijden een aantal dagdelen besteden aan de medezorg en aandacht voor haar ouders.

IVN afdeling de Maasdorpen

Van 2008 tot 2020 was mevrouw Van de Moosdijk actief voor IVN afdeling de Maasdorpen. Zij zorgde voor het ledenblad van de afdeling met nieuws van de afdeling, aankondigingen over activiteiten, leuke verhalen en wandelingen.

Stichting Manege Wieneshof

Vanaf 2008 maakt mevrouw Wijnhoven deel uit van het bestuur van Stichting Manege Wieneshof, de stichting die de accommodatie van Ruiterclub Wittenhorst beheert en exploiteert. Het eerste jaar had zij nog een dubbele taak: secretaris/penningmeester. Vanaf 2009 is zij penningmeester met als belangrijkste taak het financieel beheer. Zij is zeer accuraat en gedreven en bijt zich vast in ingewikkelde zaken zoals het uitzoeken van subsidiemogelijkheden.

Gooiendaag

Bovendien is mevrouw Van de Moosdijk sinds 2016 minimaal 1 dagdeel per week vrijwilliger bij Gooiendaag. Deze organisatie biedt zorg aan kwetsbare ouderen door dagbestedingsgroepen en zorgwoningen. Ze verzorgt onder meer het ontbijt, helpt ouderen bij het lezen van de krant, helpt mee met activiteiten en zorgt voor koffie en thee. Ze biedt een luisterend oor en brengt gezelligheid mee voor de mensen die bij Gooiendaag wonen.