Melden problemen met verhuurders

Zoekt of huurt u een woning? En vindt u dat de verhuurder zich niet netjes gedraagt? Bijvoorbeeld omdat de verhuurder u discrimineert of bedreigt. Of een te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent. U kunt ongewenst gedrag van verhuurders melden.
Want to report in English? Click on the button 'Melden'. The report is also available in English.

Wat kunt u melden?

U kunt een melding doen over deze situaties:

 • De verhuurder discrimineert u;
 • De verhuurder bedreigt u of maakt u bang;
 • De verhuurder vraagt een te hoge waarborgsom. Een borg mag nooit meer zijn dan 2 maanden huur;
 • De verhuurder maakt geen schriftelijk huurcontract;
 • De verhuurder geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning als die niet in het huurcontract staan;
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • hoe u met de verhuurder in contact kunt komen;
  • hoe u met het meldpunt ongewenst verhuurgedrag in contact kunt komen;
  • de servicekosten. U moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.
 • De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten.

Gaat uw melding over Wonen Limburg of Woonwenz? Dan kunt u de klacht bij de klachtencommissie van Wonen Limburg of Woonwenz melden. 

Na uw melding

Uw melding bekijken we zo snel mogelijk. Een medewerker van de gemeente neemt daarna contact met u op om te bespreken wat de gemeente kan doen. Soms kunnen we u geen informatie geven. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.

Prijs

Gratis