Melden gebruiken geluidsapparaten

Wilt u met een geluidsapparaat vogels of wilde dieren van uw land verjagen? Zodat zij uw gewassen (vruchten, groente, granen) niet beschadigen of opeten? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Nodig voor uw melding

 • Beschrijving van het geluidsapparaat. Denk aan punten als hoeveel dB, hoe u het apparaat aansluit, wat u kunt instellen, het merk en het type.
 • Plattegrond waarop u de plaatsen zet waar u de geluidsapparatuur gebruikt. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een uittreksel van het kadaster gebruiken. Of een luchtfoto die u kunt krijgen bij de gemeente. 

Regels voor het gebruiken van geluidsapparaten

 • U gebruikt nog minimaal 2 andere manieren om vogels en wilde dieren van uw land te verjagen.
 • U gebruikt het apparaat alleen tussen 7.00 en 22.00 uur.
 • Tussen 7.00 en 19.00 uur:
  • mag het gemiddelde geluidsniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) van een geluidsapparaat niet meer dan 45 dB(A) zijn op de gevel van woningen of gebouwen als scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.
  • mag het maximale geluidsniveau van een knalapparaat 70 dB(A) zijn op de gevel van woningen of gebouwen als scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.
  • mag een knalapparaat maximaal 8 keer per uur knallen. Of het apparaat knalt 2 keer tussen 7.00 en 19.00 uur binnen 15 minuten maximaal 15 keer en blijft de rest van de tijd uit.
 • Tussen 19.00 en 22.00 uur:
  • mag het gemiddelde geluidsniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) van een geluidsapparaat niet meer dan 40 dB(A) zijn op de gevel van woningen of gebouwen als scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.
  • mag het maximale geluidsniveau van een knalapparaat 65 dB(A) zijn op de gevel van woningen of gebouwen als scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.
  • mag een knalapparaat maximaal 4 keer per uur knallen.
 • U plaatst een knalapparaat minimaal 100 meter van de openbare weg. Waarschuwt u weggebruikers en wandelaars met duidelijke en zichtbare waarschuwingsborden? Dan mag de afstand minimaal 50 meter zijn.
 • U plaatst een knalapparaat minimaal 250 meter van woningen en gebouwen als scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.
 • U richt de loop van een knalapparaat niet op woningen of gebouwen als scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.
 • Knalapparaten staan minimaal 300 meter van elkaar. Als apparaten dichter bij elkaar staan, dan mogen deze apparaten samen maximaal 8 keer per uur knallen tussen 7.00 en 19.00 uur en maximaal 4 keer per uur knallen tussen 19.00 en 22.00 uur.
 • Lees alle regels in de Voorschriften gebruik van geluidsapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassenexterne-link-icoon.