Loonkostensubsidie

Neemt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst? En heeft diegene door de arbeidsbeperking een lagere productiviteit? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen.

Voor wie?

U kunt loonkostensubsidie aanvragen als deze punten voor uw werknemer gelden:

 • De werknemer woont in de gemeente Horst aan de Maas;
 • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen;
 • De werknemer krijgt geen Wajong-uitkering van het UWV;
 • U wilt de werknemer in dienst nemen of de werknemer is 6 maanden of korter bij u in dienst;
 • In de 6 maanden voordat de werknemer bij u begint met werken gelden 1 van deze punten:
  • De werknemer ging naar school (praktijkonderwijs (pro), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding);
  • De werknemer viel onder de doelgroep van de Participatiewet;
  • De werknemer staat in het doelgroepenregister bij het UWV.

Hoeveel loonkostensubsidie kan ik krijgen?

De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon. U betaalt als werkgever dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit van het werk dat een werknemer kan doen. We zetten dat om in een percentage van het wettelijke minimumloon. Dit is nooit meer dan 70% van het wettelijk minimumloon. Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de werknemer vast. De gemeente wijst deze expert aan.

Uw aanvraag

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:

 • Gegevens van de werknemer: adres, geboortedatum, bsn;
 • Vraag de werknemer toestemming voor het delen van persoonlijke gegevens met de gemeente;
 • Informatie over het contract met de werknemer: uren per week, startdatum, personeelsnummer (als u dat heeft)
 • Als u dat heeft: kopie van het getekende contract;
 • Als de werknemer via een ander bedrijf bij u werkt: gegevens van het uitlenende bedrijf;
 • Rekeningnummer waarop de gemeente de loonkostensubsidie kan overmaken;
 • U heeft voor het aanvragen eHerkenning niveau 2 nodig. Met eHerkenning (voor bedrijven) identificeert u zich digitaal. Zo weten we dat u namens uw bedrijf zaken mag regelen met de gemeente. Lees meer informatie over webformulieren en eHerkenning

Na uw aanvraag

 1. In overleg met de gemeente komt een loonwaarde-expert op de werkplek langs om de loonwaarde van de werknemer te meten. De expert kijkt onder meer naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en welke begeleiding noodzakelijk is.
 2. We bespreken het rapport met de loonwaarde in een gesprek met u en de werknemer. U krijgt na het gesprek een schriftelijk besluit over de subsidieaanvraag.
 3. Krijgt u subsidie? Dan krijgt u elke maand de subsidie. Heeft de werknemer een contract met variabele uren? Dan levert u elke maand de loonstroken bij de gemeente in.