Leerplicht

Spijbelen

Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. 

Verlof

  • U kunt onder bepaalde omstandigheden voor uw kind bijzonder verlof op de leerplicht aanvragen. Dit doet u bij de school. 
  • De school overlegt met de leerplichtambtenaar over uw aanvraag. 
  • De schooldirecteur mag uw kind maximaal 10 dagen bijzonder verlof op leerplicht verlenen. 
  • Een verzoek over verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de schooldirecteur.
  • De eerste 2 weken van het schooljaar wordt geen bijzonder verlof op de leerplicht verleend. 

Vrijstelling van leerplicht

In speciale situaties kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. 

  • Als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen, dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. Deze mag niet ook de behandelaar van uw kind zijn.
  • Als uw kind in het buitenland naar school gaat. Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Hulp bij een goed diploma halen

Ben je tussen de 18 - 23 jaar en wil je school verlaten zonder diploma op minimaal HAVO-, VWO- of MBO2-niveau?  Dan heb je geen startkwalificatie. Een startkwalificatie is belangrijk voor het vinden en behouden van een geschoolde baan. Het RMC kan je helpen alsnog een diploma te halen. Het RMC is de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van de regio Limburg Noord.

Je kunt jezelf aanmelden of aangemeld worden bij het RMC.
•    E-mail: leerplicht-rmc@venray.nl 
•    Bel: (0478) 523 333

Je krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek met een RMC-consulent. Tijdens dit gesprek probeert de consulent jouw situatie in beeld te krijgen en kijkt welke hulp je nodig hebt om weer terug naar school te gaan. De afspraken die jullie maken komt in een plan van aanpak te staan.

De begeleiding kan heel praktisch zijn. Zoals hulp bij het aanmelden voor een opleiding en voorbereiden van een intakegesprek. Ook kan het RMC helpen bij  eventuele andere problemen, zoals schulden, verslaving of de thuissituatie.