Leefbaarheidssubsidie

U kunt als dorpsplatform, wijkcomité of samenwerkingsverband leefbaarheidssubsidie aanvragen. Hiermee kunt u activiteiten en projecten steunen die helpen om uw dorp of wijk met elkaar een fijne omgeving te maken om in te wonen, leven en werken.

Voorwaarden

  • Uw organisatie is een dorpsplatform, wijkcomité of een samenwerkingsverband van organisaties die in een dorp of wijk samen activiteiten organiseren.
  • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U geeft de subsidie aan activiteiten of projecten die helpen uw dorp of wijk met elkaar een fijne omgeving te maken om in te wonen, leven en werken.
  • U kunt elk jaar voor 1 februari leefbaarheidssubsidie aanvragen.
  • U stuurt voor 1 maart 2025 een financieel verslag van alle activiteiten en projecten op naar de gemeente.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

  • Een dorpsraad, dorpsplatform, dorpsoverleg of overlegplatform krijgt elk jaar maximaal € 8.500.
  • Een wijkraad, wijkcomité of werkgroep krijgt elk jaar maximaal € 5.000.
  • Een samenwerkingsverband krijgt elk jaar maximaal € 2.500.

Hoe krijg ik de subsidie?

Bent u een dorpsplatform of wijkcomité?

U kunt kiezen hoe de subsidie krijgt:

  • U beheert de subsidie zelf. Dit betekent dat u in 1 keer het hele subsidiebedrag krijgt. En dat activiteiten of projecten in uw dorp of wijk bij u subsidie kunnen aanvragen. U verdeelt het geld zelf. 
  • U laat de gemeente het geld beheren. Dit betekent dat u het hele subsidiebedrag reserveert bij de gemeente. U doet daarna bij de gemeente per activiteit of project een aanvraag voor uitbetaling van een deel van de subsidie. 

Bent u een samenwerkingsverband?

Dan beheert u de subsidie altijd zelf. Dit betekent dat u in 1 keer het hele subsidiebedrag krijgt. En dat activiteiten of projecten in uw dorp of wijk bij u subsidie kunnen aanvragen. U verdeelt het geld zelf. 

Na afloop

U stuurt voor 1 maart 2025 een financieel verslag van alle activiteiten en projecten op naar de gemeente.

Subsidiegeld over?

Houdt u in een jaar subsidiegeld over? U mag maximaal € 15.000 reserve sparen. Wilt u sparen voor een concreet doel, bijvoorbeeld een project dat veel geld kost? Dan mag u maximaal € 25.000 sparen. Houdt u meer over? Dan krijgt u in het jaar erop minder subsidie.