Last van dieren en ongedierte

Eikenprocessierups

 • U hoeft géén nest te melden.
 • De overlast van de eikenprocessierups is bekend bij de gemeente. We doen ons uiterste best om de nesten zo snel mogelijk te bestrijden.
 • Op dit moment rijden we een volledige bestrijdingsroute.
 • We verwijderen nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, langs hoofdwegen en belangrijke fietsroutes.
 • Een nest dat buiten deze bestrijdingsroute, buiten de bebouwde kom hangt, haalt de gemeente weg als het de volksgezondheid in gevaar brengt.
 • Heeft u rupsen in uw eigen bomen? Neem dan contact op met een professionele bestrijder.
 • Kijk op de website van de GGD Limburg-Noord voor informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups.
 • Kijk voor meer informatie en een afbeelding van de rups op de website van de Rijksoverheid (RIVM).

Melding doorgeven

Meteen melden

Nesten van de eikenprocessierups hoeft u niet te melden. Last van andere dieren? Lees onderstaande informatie voordat u een melding doet.

Vliegende dieren

 • Wespen: neem contact op met een professionele wespenbestrijder. Zit het nest op een openbaar toegankelijke plaats en is het een gevaar? Meld het aan de gemeente.
 • Bijen en hommels: neem contact op met een imkervereniging. Zit het nest op een openbaar toegankelijke plaats en is het een gevaar? Meld het aan de gemeente.
 • Vleermuizen horen tot de beschermde diersoorten: meld het aan de gemeente als u overlast heeft.
 • Kraaien, kauwen, eenden, reigers, ganzen en wilde duiven zijn beschermde diersoorten. Wij ondernemen geen actie tegen overlast van deze vogels. Overlast door duiven van duivenmelkers probeert u onderling op te lossen. Synthese kan u hierbij helpen.

Ratten

Zwervende of loslopende dieren

 • Verwilderde, verwaarloosde, zwervende of gedumpte huisdieren: neem contact op met dierenpension Op de Smakterheide.
 • Loslopende katten of honden: de gemeente onderneemt geen actie.

Konijnen