Inwonerpanel

De gemeente raadpleegt een vast inwonerpanel regelmatig over diverse onderwerpen.

Representatief

Om het gemeentelijk beleid te toetsen is het van belang dat we regelmatig meningen en ervaringen van inwoners peilen. Hiervoor gebruiken we een digitaal Inwonerpanel. Dit panel bestaat uit een representatieve groep van ongeveer 1.600 inwoners die een aantal keer per jaar digitaal worden bevraagd. Dit betekent dat de uitkomsten van het Inwonerpanel ook een goede afspiegeling zijn van de mening van onze inwoners.

Meedoen?

Onderzoeksbureau DUO Market Research beheert het Inwonerpanel en voert de onderzoeken uit. Per adres kan er één persoon (ouder dan 18 jaar) lid zijn van het Inwonerpanel. Wilt u meedoen aan het inwonerpanel? Meld u aan bij: a.van.grootheest@duomarketresearch.nl.

Benieuwd naar de resultaten van het Inwonerpanel?

De uitkomsten van het laatste Inwonerpanel (maart 2019) met als onderwerp: bibliotheek, duurzaamheid en de kalendergids.