Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u op 14, 15 of 16 maart 2022 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U moet hiervoor iemand machtigen. Dit heet ‘stemmen bij volmacht’. Iemand mag tegelijk met zijn eigen stem dan voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

U krijgt uw stempas uiterlijk 2 maart 2022 via de post.

Iemand anders voor u laten stemmen

U kunt iemand anders uit Horst aan de Maas voor u laten stemmen. U regelt dit zelf. U vult de achterkant van uw stempas in en zet er uw handtekening op. Ook de persoon die voor u stemt zet een handtekening op uw stempas. U geeft de persoon die voor u gaat stemmen uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto op uw telefoon zijn. Met de app KopieID maakt u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs.

Identiteitsbewijs meer dan 5 jaar niet meer geldig?

Is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar niet meer geldig? Dan moet u iemand een schriftelijke volmacht geven. U leest hierna wat u dan moet doen.

Geen stempas omdat u niet thuis bent?

Kunt u uw stempas niet thuis ophalen omdat u ergens anders bent? Dan kunt u ook een schriftelijke volmacht geven. U leest hierna wat u dan moet doen.

Schriftelijke volmacht

Wilt u iemand anders uit Horst aan de Maas voor u laten stemmen? En is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar niet meer geldig? Of kunt u uw stempas niet thuis ophalen omdat u ergens anders bent? Dan geeft u iemand een schriftelijke volmacht. In een volmacht zet u wie voor u gaat stemmen. 

  • Vul het formulier 'Schriftelijke volmacht Model L8' in. Doe dit samen met degene die voor u gaat stemmen. 
  • Stuur het formulier naar de gemeente. Het formulier moet op vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur bij de gemeente zijn.
    • U kunt het via de post naar de gemeente sturen: Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. team Burgerzaken, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
    • Of het in de brievenbus doen bij het gemeentehuis in Horst.
    • Of u maakt foto's van het formulier en stuurt de foto's via een webformulier naar de gemeente. Het webformulier staat vanaf 7 februari 2022 op deze pagina.
  • De gemeente stuurt degene die voor u gaat stemmen via de post een 'volmachtbewijs'. Dit is een bewijs dat hij of zij tegelijk met zijn eigen stem voor u mag stemmen. Iemand mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.