Hoorzitting 14 mei 2024

Gemeentehuis
14 mei 2024 - 14 mei 2024
Agenda gemeente

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 14 mei 2024 bij elkaar voor de volgende hoorzittingen:

Hoorzitting om 18.30 uur

Bezwaarschrift tegen de  weigering van de omgevingsvergunning voor realisatie van een overkapping aan de Swolgenseweg in Tienray.

Hoorzitting om 19.00 uur

Bezwaar tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een gebouw aan de Grimmelsweg in Lottum.

De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.