Gevolgen Porthos-uitspraak voor de bouwvrijstelling stikstofuitstoot

Op 2 november 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in de zaak over het Porthosproject en de bouwvrijstelling. De Raad van State oordeelde dat de bouwvrijstelling in strijd is met Europees natuurbeschermingsrecht. Deze uitspraak betekent dat voor elk project een onderzoek noodzakelijk is waarin u aantoont dat uw project geen effect heeft op een Natura 2000-gebied in de buurt.

Geen gevolgen

U hoeft zich geen zorgen te maken in de volgende gevallen: 

  • U heeft een onherroepelijke omgevingsvergunning en het project is al klaar. 
  • U heeft een onherroepelijke vergunning Wet natuurbescherming. 
  • U bouwt een woning of een ander kleinschalig gebouw of en anderszins kleinschalig project op een afstand van meer dan 1 kilometer van een Natura 2000-gebiedexterne-link-icoon

Wanneer wel een berekening nodig? 

Gelden de punten hiervoor niet voor u? Dan moet u een berekening met hulp van de AERIUS-calculator aanleveren. U hoeft geen natuurvergunning (Wet natuurbescherming) aan te vragen als het resultaat 0,00 mol/ha/jaar is. Is het resultaat meer dan 0,00 mol/ha/jaar? Dan vraagt u wel een natuurvergunning aan. Het hangt af van de bestaande situatie of u een vergunning krijgt. Door de Porthos-uitspraak heeft u meer onderzoekslasten. Het betekent niet dat er een verbod is op uitvoering van projecten.

Met de AERIUS-calculatorexterne-link-icoon kunt u berekenen wat de stikstofbelasting van uw project is. Wij adviseren u om hiervoor een bureau in te schakelen dat hiermee ervaring heeft. U heeft namelijk wel enige kennis nodig om de rekentool te gebruiken. Meer informatie over AERIUS en de Wet natuurbescherming kunt u ook vinden via BIJ12externe-link-icoon, de uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke provincies.

Twijfelt u nog? 

Twijfelt u of de Porthos-uitspraak gevolgen heeft voor uw bouw-, sloop- of aanlegproject? Dan kan een ecologisch adviesbureau u daarbij helpen. U kunt uw vragen ook aan ons stellen. Het kan soms even duren voordat u een reactie krijgt. We doen ons best u zo snel mogelijk een volledig antwoord te geven.