Gemeentesecretaris Nardy Beckers

De gemeentesecretaris heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot secretarisfunctie (onbetaald)

  • Coördinerend secretaris Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
  • Lid Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg
  • Lid Strategisch Beraad Sociaal Domein (namens P10)
  • Lid Kring Gemeentesecretarissen Noord- en Midden-Limburg
  • Lid Vereniging van Gemeentesecretarissen
  • Plaatsvervangend bestuurder Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Overige nevenfuncties (onbetaald)

  • Organisatievrijwilliger Stichting Alpe d’Huzes