Gebiedsontwikkeling Aan de Kabroeksebeek

De gemeenteraad heeft gevraagd om een alternatieve locatie te zoeken voor het Openbaar KindCentrum (OKC) Weisterbeek in Horst. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces is besloten om het nieuwe OKC te realiseren aan de Almeweg op de locatie van een voormalig kassencomplex. Het nieuwe OKC wordt gebouwd naast het woongebied De Afhang, waar ook een groot deel van de leerlingen van Weisterbeek vandaan komt. Naast het OKC komen 2 appartementencomplexen en de ruimte eromheen wordt opnieuw ingericht. De belangrijkste ingrediënten voor deze gebiedsontwikkeling zijn groen, water, onderwijs, woningbouw en verkeer.

Vanuit de gemeente gebruiken we bij de gebiedsontwikkeling deze uitgangspunten:

 • Water: ruimte voor de Kabroeksebeek en de Voor America;
 • Groen: ruimte voor een groene omgeving met kwaliteit (behouden bosje);
 • Verkeer: veilige verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen;
 • Onderwijs: Openbaar KindCentrum met wijkfunctie;
 • Wonen: ongeveer 40 tot 50 woningen in 2 appartementencomplexen.
kabroeksebeek

Planning

We streven ernaar om het OKC Weisterbeek en de woningen in 2026 klaar te hebben. Dit hangt af van verschillende factoren. Op dit moment gebruiken wij deze planning:

 • 4e kwartaal 2023: start klankbordgroep
 • 4e kwartaal 2023: ontwerpbestemmingsplan ter inzage
 • 4e kwartaal 2023: start ontwerpproces OKC en woningen
 • 1e en 2e kwartaal 2024: uitwerken inrichting buitenruimte met klankbordgroep
 • 1e kwartaal 2024: vaststellen bestemmingsplan
 • vanaf 15 januari 2024: sloop kassen. De sloop duurt ongeveer 3 maanden.
 • 2e en 3e kwartaal 2024: start bouwrijp maken en aanleggen tijdelijke weg
 • 4e kwartaal 2024: start bouw school en woningen
 • 2e kwartaal 2026: school en woningen klaar

OKC Weisterbeek

Samen met Dynamiek Scholengroep en Kinderopvang ’t Nest werken we aan de uitwerking van de plannen voor het Openbaar KindCentrum (OKC) Weisterbeek. Hier betrekken we natuurlijk de nieuwe buren bij. De buitenruimtes maken ook deel uit van het plan van Dynamiek en de gemeente om voor de jongste kinderen bewegingsonderwijs te realiseren in en om de school. Tijdens de openingstijden van het OKC kunnen de buitenspeelruimtes ook als speelvoorziening door de wijk gebruikt worden. Hiermee krijgen OBS Weisterbeek en Kinderopvang ’t Nest een mooie nieuwe gezamenlijke plek, inclusief een wijkontmoetingsfunctie.

Appartementencomplexen

We hopen zo snel mogelijk meer informatie over het ontwerp en de beschikbaarheid van woningen te kunnen geven.

Klankbordgroep

Een selectie van omwonenden, ouders van toekomstige leerlingen en toekomstige bewoners denken mee over de inrichting van de openbare ruimte van de gebiedsontwikkeling 'Aan de Kabroeksebeek'. Denk aan de uitwerking van het openbaar groen, de fiets- en voetpaden, maar bijvoorbeeld ook het idee om een vlonder of steiger te maken bij de beek. De klankbordgroep komt ongeveer 1 keer per kwartaal bij elkaar.

Meer informatie en contact